Matkustajat tyytyväisiä runkolinjaliikenteen tiheisiin vuoroväleihin

Syksyllä 2015 matkustajista yli 86 prosenttia oli tyytyväisiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen eli antoi yleisarvosanan 4 tai 5. Tulos parani hieman syksystä 2014. Asteikolla 1–5 HSL:n joukkoliikenteen yleisarvosanan keskiarvo oli 4,06. Matkustajat kokivat matkustusmukavuuden parantuneen merkittävästi bussiliikenteessä syksystä 2014, mikä nosti yleistä tyytyväisyyttä HSL:n palveluihin.

Heinäkuussa avatun kehäradan myötä matkustajien tyytyväisyys lähijunaliikenteen täsmällisyyteen laski. Pää- ja kehäradan junien saapumis- ja lähtöajat poikkesivat usein sähköisten näyttöjen ja aikataulujen antamasta informaatiosta, mikä heikensi koettua täsmällisyyttä. Matkustajien tyytyväisyys matkanteon sujuvuuteen ja vaihtojen toimivuuteen pysyi kuitenkin korkealla tasolla, sillä tiheät vuorovälit takasivat sujuvat matkat.

”Epätäsmällisyydestä huolimatta lähijunaliikennettä pidetään siis luotettavana, ja tyytyväisyys lähijunaliikenteeseen nousi noin kahdella prosentilla syksystä 2014”, toteaa HSL:n operatiiviset tutkimukset ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Matkustajat olivat selvästi tyytyväisiä myös uuteen runkolinjaan 560.

Vantaan linjastomuutoksesta kiitosta ja kritiikkiä, Kirkkonummella tyytyväisyys kasvussa

Vantaan linjastomuutos vaikutti alueen sisäisessä bussiliikenteessä koettuun tyytyväisyyteen monella tavalla. Tyytyväisyys matkustusmukavuuteen ja bussien siisteyteen kasvoi merkittävästi, sillä elokuussa aloittaneilla linjoilla oli runsaasti uutta kalustoa. Sen sijaan tyytyväisyys muun muassa täsmällisyyteen ja vaihtojen toimivuuteen laski Vantaan bussiliikenteessä.

Kirkkonummella matkustajien tyytyväisyys HSL-bussiliikenteeseen parantui merkittävästi syksystä 2014. Kirkkonummella linjojen pysäkkikohtaisia ohitusaikatauluja täsmennettiin kerättyjen mittaustietojen pohjalta ja luotettavuutta parannettiin lisäämällä liikenteeseen yksi bussi lisää.

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin ympärivuotisella kyselytutkimuksella kaikissa joukkoliikennevälineissä. Tutkimusta tehdään arkisin maanantaista torstaihin kello 6–18 ja perjantaisin kello 6–16. Syksyllä 2015 tutkimukseen osallistui yli 28 000 matkustajaa. Tutkimuksessa matkustaja arvioivat HSL:n joukkoliikenteen toimintaa asteikolla 1–5.
Tulokset ovat nähtävillä HSL:n avoimessa nettitietokannassa