Alle kolme prosenttia HSL:n tarkastamista matkustajista kulki viime vuonna liputta

HSL:n tarkastamista joukkoliikenteen matkustajista kulki vuonna 2015 ilman asianmukaista matkalippua noin 2,7 prosenttia, saman verran kuin vuonna 2014.

HSL:n viime vuoden tavoitteena oli pitää näkyvällä ja tehokkaalla tarkastustoiminnalla liputta matkustaminen matalalla tasolla ja tavoite toteutui. Alle kolmen prosentin liputtomuus on kansainvälisesti vertaillen hyvä saavutus.

HSL kuitenkin menetti tuloja liputta matkustamisen vuoksi noin 10 miljoonaa euroa, joten liputtomuus teki edelleen merkittävän loven joukkoliikenteen kassaan.

HSL tarkasti vuonna 2015 noin 4 miljoonan matkustajat liput, kun vuonna 2014 tarkastuksia kertyi noin 3,8 miljoonaa. Matkalippujen tarkastaja tarkasti keskimäärin 251 matkustajan liput päivässä, kun edellisenä vuonna tarkastuksia oli noin 245 työpäivää kohden.

Eniten liputtomia HSL kirjasi metroasemien laiturialueilla, raitiovaunuissa ja lähijunissa. Sekä metroasemien laiturialueiden että lähijunien liputta matkustaneiden määrä laski vuodesta 2014. Sen sijaan raitiovaunuissa tavattiin liputtomia jonkun verran vuotta 2014 enemmän.  

HSL jatkaa vuoden 2016 tarkastustoiminnassaan viime vuoden linjaa. Matkalippujen tarkastuksia kohdennetaan erityisesti raideliikenteeseen sekä muihin sellaisiin liikennevälineisiin ja ajankohtiin, joissa liputtomia matkustajia on paljon. Lisäksi toimintaa suunnataan aamu- ja iltapäivän työmatkaliikenteeseen.

Tehokas tarkastaminen ehkäisee liputtomuuden kasvua ja edistää matkalipputulojen kertymistä. Matkalippujen tarkastajien osaamista kehitetään järjestämällä heille kertauskursseja tarkastustoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä sekä ohjeistuksesta.