Älykäs pysäköinti - mitä se voisi olla?

Tarvitaanko kaupungeissa tulevaisuudessa enemmän vai vähemmän autopaikkoja? Miten pysäköinnin kustannukset tehdään näkyviksi? Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-verkosto selvitti yhdessä HSL:n kanssa pysäköintitarpeita tulevaisuudessa.

Pyöräpysäköinnillä kannattaa korvata henkilöautopysäköintiä aina kun se on mahdollista. Kuva: Lauri Eriksson / HSL

Auton käytön jakaminen yleistyy ja liikkumisen palvelut ja teknologia kehittyvät. Samalla ihmisten liikkumistottumukset muuttuvat. Arvojen muutos muuttaa myös suhdetta autoiluun. Tämä kaikki vaikuttaa myös autojen pysäköintiin lähitulevaisuudessa.

MAL-verkosto ja HSL ovat nyt julkaisseet selvityksen, jossa tarkastellaan pysäköintitarpeita liikennejärjestelmän murroksessa. Samalla on kartoitettu, miten pysäköintiratkaisuja pitäisi kehittää osana älykästä liikennejärjestelmää.

Lue koko selvitys tästä: Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää

”Autoja pitää jatkossakin pysäköidä. Kuinka paljon pysäköinti tarvitsee tulevaisuudessa tilaa? Sen ennustaminen on vielä vaikeaa. Kun liikennejärjestelmä, liikkuminen ja pysäköintitarpeet muuttuvat, pitää miettiä keinoja, joilla vältymme turhilta investoinneilta. Pysäköinnistä aiheutuvien kustannusten pitäisi olla nykyistä enemmän näkyvillä jo suunnittelussa sekä toteutus- ja käyttövaiheissa”, sanoo HSL:n Liikennejärjestelmä ja tutkimukset –osaston johtaja Sini Puntanen.

Nyt julkaistussa selvityksessä laadittiin skenaariot asuntojen, toimistojen ja liiketilojen pysäköintipaikkatarpeelle vuoteen 2030. Skenaarioissa tunnistettiin huomattavasti enemmän ilmiöitä, jotka pienentävät kaupunkialueiden autopaikkatarvetta kuin kasvattavat sitä. Enimmillään autopaikkojen tarve saattaisi vähentyä jopa 70 prosenttia. Näin suurta muutosta tarpeeseen pidetään kuitenkin epätodennäköisenä.

Selvityksessä on suosituksia kaupungeille pysäköinnin tehostamiseksi olemassa oleville, täydentyville ja uusille alueille.

”Työ on tehty yhteistyössä MAL-verkoston kaupunkien kanssa ja se on tarkoitettu hyödynnettäväksi laajasti kaupunkien maankäytön ja liikenteen suunnittelijoille”, MAL-verkoston projektipäällikkö Tero Piippo kannustaa.

HSL:ssä selvitys liittyy Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnitteluun, jonka tavoitteena on tehdä Helsingin seudulla liikkumisesta sujuvaa ja turvallista, tarjota asukkaille kohtuuhintaista asumista ja varmistaa seudun elinvoima ja kilpailukyky. Voit lukea lisää täältä: hsl.fi/mal

MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppimiseen. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä. Älykäs pysäköinti -hanke on osa MAL-verkoston Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) Liikennejärjestelmien digiloikka painopisteen toteutusta. Lisäinfoa toiminnasta saa www.mal-verkosto.fi ja www.kaupunkiseutu.fi.