Pikapalautetta voi nyt antaa myös metrossa

Metromatkustajat pääsevät antamaan HSL:lle pikapalautetta, sillä kuusi junaa on varustettu pikapalautetarroilla.

Matkustaja voi lähettää joukkoliikenneaiheiset kiitoksensa, moitteensa ja kehittämisideansa matkapuhelimellaan pikapalautetarran (NFC, QR-koodi tai URL) avulla. Tarran vie nettilomakkeeseen, jolla voi antaa palautteensa. 

HSL kehittää pikapalautteen avulla toimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Palautteet ohjautuvat järjestelmässä koneellisesti eteenpäin ja jalostuvat raporteiksi reaaliajassa. Kun tieto puutteista menee nopeasti oikeille tahoille, viat on mahdollista korjata entistä ripeämmin. Joukkoliikenteen laatu kohenee HSL:n, liikennöitsijöiden ja matkustajien yhteistyönä.

”Pikapalautejärjestelmä on otettu todella innostuneesti vastaan. Olemme kehittäneet järjestelmän yhteistyössä liikennöitsijöiden ja sidosryhmiemme kanssa. Kysyntä palvelulle on kova”, HSL:n pikapalautehankkeen vetäjä diplomi-insinööri Antti Vuorela sanoo.

Pikapalautejärjestelmää kokeillaan parhaillaan kaikissa raitiovaunuissa ja raitiovaunupysäkeillä. Järjestelmää kokeillaan vikailmoitusten tekemiseen myös tänä syksynä kuljettajien sosiaalitiloissa. Kaupunkipyörissä vikailmoituksiin järjestelmä otettiin syyskuun alussa. HSL on kokeillut tänä vuonna pikapalautetta myös busseissa. 

"Uusi järjestelmä on saanut matkustajilta kiitosta ja kansainvälistäkin kiinnostusta. Huomion arvoista on myös se, että uuden järjestelmän kautta annettu palaute oli myönteisempää kuin HSL:n muiden kanavien kautta saamat viestit", Vuorela kertoo.

Yli 60 prosenttia pikapalautteesta oli positiivista, kun HSL:n vanhan järjestelmän kautta lähetetystä palautteesta sitä on vain kolme prosenttia.  Positiivisen palautteen suuri määrä johtunee muun muassa siitä, että matkustajan on uuden järjestelmän kautta helppo kertoa asiansa, ja siksi myös myönteinen sanottava tulee voimakkaasti esiin.