Viisi huipputiimiä osallistuu Suomen ensimmäiseen HSL-Strachathoniin 10.-11.11.2017

Strackathon on tapahtuma, jossa tiimeillä on vajaa vuorokausi aikaa laatia ehdotuksensa strategisiin kysymyksiin.

”Strackathon on uusi tapa hakea tuoreita ja yllättäviä näkökulmia strategiaan ennen päätöksentekoa ja siksi haluamme kokeilla sitä”, kertoo HSL:n strategian uudistamistyöstä vastaava hallinto- ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen.

Millä kaikilla tavoin toimintaympäristömme muuttuu? Minkälaisia uusia tarpeita asiakkaillamme ja sidosryhmillä on? Miten toimialamme muuttuu?

Näitä strategisia kysymyksiä pohditaan yrityksissä, julkishallinnossa ja järjestöissä yleensä omin voimin tai jonkin yhteistyökumppanin avustuksella.

”Olemme jo työstäneet uutta strategiaamme syksyn aikana yhdessä henkilökunnan, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Nyt on oikea hetki kuulla, miten ulkopuoliset tiimit näkevät toimintaympäristömme muutokset. Mitä ehdotuksia heiltä löytyy, ennen kuin lopulliset päätökset tehdään joulukuussa”.

 

Viisi huipputiimiä Suomen ensimmäisessä Strachathonissa 10.-11.11.2017

HSL- Strackathoniin eli strategia-hackathoniin osallistuvat Aalto-yliopiston, ITS-Finlandin, Sitran &Tekesin, OP:n ja HSL:n tiimit. Heillä on noin vuorokausi aikaa

- laatia suositus HSL:n uudeksi perustehtäväksi ja

rooliksi liikkumisen ja liikenteen ekosysteemissä

-ratkaista, mihin tulevaisuudessa pitäisi panostaa ja mihin ei

-mitkä tulisivat olla HSL:n tavoitteet ja painopisteet.

 

Tiimien työskentely alkaa perjantaina 10.11. kello 15.00 ja päättyy lauantaina 11.11. klo 12.00.

Tiimien töitä arvioivat HSL:n hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, Suomen Strategisen Johtamisen Seuran puheenjohtaja Kimmo Suominen ja HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

”Voittajan valinnassa painavat uudet näkökulmat, ehdotusten eheys ja kokonaisuuden uskottavuus sekä realistisuus ja hyödynnettävyys. Voittajatiimi saa palkinnoksi vuoden matkat HSL-matkakortilla”, Ilmari Mäkinen kertoo.

 

Seuraa tapahtumaa twitterissä #HSLstrackathon