HSL on mukana OP Matka -sovelluksen pilotoinnissa

OP pilotoi liikkumisen palvelua, joka huolehtii matkakuluista työntekijän puolesta. Ensimmäisessä vaiheessa OP Matka -sovellus tarjoaa pilotissa mukana olevien työntekijöiden käyttöön HSL:n julkisen liikenteen, Taksi Helsingin taksit ja DriveNow’n yhteiskäyttöautot.

OP Matka -sovelluksen pilotissa on mukana 20 pääkaupunkiseudulla toimivaa pientä ja keskisuurta yritystä, joiden työntekijät liikkuvat paljon työpäivän aikana. Yritysten työntekijät voivat sovelluksessa hoitaa lähes kaikki työmatkustamiseen liittyvät asiat: valita matkustusvälineen, tarkistaa matkan keston, maksaa matkan ja seurata tehtyjä työmatkoja. OP Matka laskuttaa toteutuneet matkat työnantajalta.

”OP Matka -sovellus tekee työntekijälle helpoksi eri liikkumisvaihtoehtojen vertailun ja ostamisen, ja se tarjoaa yhden ratkaisun matkakulujen hoitamiseen täysin digitaalisesti. OP Matka helpottaa viisaiden liikkumisen valintojen tekemistä”, sanoo OP:n liikkumisen palveluista vastaava hankejohtaja Sonja Heikkilä.

OP Matka -sovellus toteutetaan yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen ja Taksi Helsingin kanssa.

”HSL haluaa olla aktiivisesti mukana erilaisissa liikkumisen kokeiluissa, joilla rohkaisemme ihmisiä vaihtamaan oman auton käytön erilaisiin liikkumispalveluihin. OP Matka on kiinnostava pilotti, koska siinä kannustetaan yrityksiä kokeilemaan liikkumispalveluita. Työnantajien liikkumispolitiikka vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden arkipäivän liikkumiseen", HSL:n asiakkuus- ja myyntijohtaja Mari Flink sanoo.

OP Matka -sovelluksen pilotti on käynnistynyt mukana olevissa yrityksissä. Pilotin aikana yritysten työntekijöiltä ja matkakulujen hallinnasta vastaavilta henkilöiltä kerätään palautetta. OP Matka -sovellusta kehitetään pilotissa saadun palautteen perusteella.