HSL:n hallituksen päätöksiä 12.12.2017

HSL:n strategia 2017-2021

Hallitus hyväksyi HSL:n toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian ja strategiaan sisältyvät perustehtävän, vision ja strategiset painopisteet. Uudistetun vision mukaan HSL pyrkii varmistamaan seudun asukkaille sujuvan arjen ja tekemään toimialueestaan maailman toimivimman kaupunkiseudun. Visio korostaa kestävää kehitystä; perinteisten ympäristöystävällisyyden ja päästöttömyyden lisäksi HSL hakee myös taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-2

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2019, lähtökohdat ja tavoitteet jatkosuunnittelulle

Hallitus jätti MAL 2019 -suunnitelman jatkosuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet pöydälle. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa 23.1.2018.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-3

Maksuliikennepalveluiden kilpailutus

HSL:n hallitus päätti valita Nets Oy:n hoitamaan HSL:n myyntikanavien maksuliikenteen korttimaksuja ja laskulla maksamista ja Trustly Oy:n hoitamaan verkkopankkimaksuja. HSL järjesti maksuliikennepalveluiden kilpailutuksen, jossa kilpailutettiin maksuliikennetarjoajia HSL:n myyntikanavien maksuliikenteeseen sekä korttimaksamisen, verkkopankkimaksamisen että laskulla maksamiseen.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-4

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 42/2017 ratkaisu

Hallitus päätti kilpailun 30:stä etupäässä Vantaalle suuntautuvasta bussilinjasta. Reittejä voittivat Nobina Finland Oy, Helsingin Bussiliikenne Oy sekä Tilausliikenne Nikkanen Helsinki Oy. Tarjouskilpailun perusteella bussiliikenteen hintataso alanee noin kahdeksan prosenttia.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-5

Bussiliikenteen ympäristöbonus Y8 – tarjouskilpailun ratkaisu

Hallitus päätti, että HSL maksaa vuonna 2018 biodieselin käytöstä ympäristöbonuksia Nobina Finland Oy:lle, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab:lle ja Savonlinja Oy:lle yhteensä yli 950 000 euroa. Bonukset perustuvat tarjouskilpailuun, jonka HSL järjesti lokakuussa bussiyhtiöille linja-autoliikenteen hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähentämiseksi.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-6