HSL:n uusi strategia tähtää erinomaiseen

HSL:n hallitus hyväksyi 12.12. HSL:n uuteen strategiaan sisältyvät perustehtävän, vision ja strategiset painopisteet. Uudistetun vision mukaan pyrimme varmistamaan seudun asukkaille sujuvan arjen ja tekemään toimialueestamme maailman toimivimman kaupunkiseudun. Visio korostaa kestävää kehitystä; perinteisten ympäristöystävällisyyden ja päästöttömyyden lisäksi haemme myös taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.

”Koska HSL on olemassa ensisijaisesti asiakkaitaan varten, tavoittelemme erinomaista asiakaskokemusta. Haluamme entistäkin selkeämmin nostaa asiakkaan ja hänen tarpeensa kaiken suunnittelun ja tekemisen keskiöön. Pyrimme tarjoamaan asiakkaille houkuttelevaa joukkoliikennettä ja palvelua”, Suvi Rihtniemi kuvailee uuden strategian keskeistä tavoitetta.

Helsingin seudun joukkoliikenne rakentuu jatkossakin tehokkaalle runkoverkolle, joka mahdollistaa nopean ja sujuvan liikkumisen. Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelu vahvistaa Helsingin seudun vetovoimaisuutta ja mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen.

HSL:n toiminta on ennakoivaa ja perustuu monipuoliseen ja tehokkaaseen tiedon analysointiin. Hyödynnämme uutta teknologiaa ketterästi ja avoimesti. Ennakointi ja uudistuminen nojaavat jatkuvaan kehittymiseen ja muutoksiin varautumiseen jo ennakolta.

HSL tekee aktiivista yhteistyötä muiden kanssa. Haluamme olla vastuullinen, luotettava ja avoin yhteistyökumppani, joka osallistuu aktiivisesti uusien ja kestävien liikennepalveluiden kehittämiseen.

Lisäksi uudessa strategiassa korostuu joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmän suunnittelun rahoituksen ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys. Hyvä ja vastuullinen taloudenpito mahdollistaa kilpailukykyiset lippujen hinnat. Strategia korostaa HSL:n toiminnan kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Uutta strategiaa on valmisteltu avoimesti ja keskustellen. Valmisteluun on kutsuttu mukaan sekä asiakkaita että sidosryhmien edustajia. HSL:n henkilöstö on osallistunut tiiviisti strategiatyöhön. Marraskuussa HSL järjesti hackthonien tyyliin ”Strackathonin”, jossa viisi joukkuetta laati 24 tunnin aikana omat ehdotuksensa HSL:n uudeksi strategiaksi. Valmistelutyön aikana kerättyjä ideoita ja palautteita on hyödynnetty laajasti toukokuussa alkaneessa strategian valmistelutyössä.

Nyt hallituksen hyväksymää strategiaa hyödynnetään tulevien vuosien toimintaa suunniteltaessa. Lopullisesti strategian hyväksyy yhtymäkokous vuonna 2018.

HSL:n perustehtävä, visio 2030 ja strategiset painopisteet