HSL:n hallituksen päätöksiä 23.1.2017

Kokouksen esityslistan voi lukea täältä:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018502 

Liikennöintisuunnitelma 2018-2019

Hallitus päätti hyväksyä liikennöintisuunnitelman 2018-2019:n muilta osin, mutta Helsingin linjaa 71 koskevat muutokset ja sen mahdolliset vaikutukset muihin linjoihin palautettiin uudelleen valmisteltaviksi. HSL laatii liikennöintisuunnitelman vuosittain. Siihen sisältyvät keskeisimmät reitti- ja palvelutasomuutokset, jotka tapahtuvat seuraavan ajovuoden aikana. Liikennöintisuunnitelma on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan vuoden talviliikenteen loppuun.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. 

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018502-2

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 43/2018 järjestäminen

Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun kohteissa 234 ja 235 niin, että tarjouskilpailu voidaan ratkaista hallituksessa huhtikuussa 2018. Kilpailutus koskee linjoja 14, 17, 18, 18N ja 24 sekä linjoja 80, 81, 82, 82B ja 83.
Sopimuskausi on kahden vuoden mittainen, jonka jälkeen kohteet todennäköisesti kilpailutetaan osittain sähköbusseilla liikennöitävässä kokonaisuudessa. Sopimuksiin sisältyy mahdollisuus enintään kahden vuoden jatko-optioon.  Kilpailuun tulevien linjojen sopimuskaudet päätettiin tällä kertaa poikkeuksellisen lyhyiksi, koska kohde 234 on tarkoitus seuraavan kerran kilpailuttaa sähköbussiliikenteenä ja kohde 235 on tarkoitus seuraavan kilpailutuksen yhteydessä suunnitella niin, että siihen liitetään myös muita linjoja.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018502-3

Artic-raitiovaunujen lisätilaus

Asia poistettiin esityslistalta.

Oikaisuvaatimus ja kaksi hankintaoikaisuvaatimusta

Hallitus päätti jättää tutkimatta hallituksen 21.11.2017 tekemästä päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska kyseessä on ollut kuntalain 136 §:n mukainen vain täytäntöönpanoa koskeva päätös. Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Hallitus totesi myös, että menettelytapa asiaa päätettäessä ei ole ollut lainvastainen tai virheellinen.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018502-5

Hallitus käsitteli Keksi Agency:n Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen HSL:n brändivalokuvauspalvelujen hankinnasta. Hallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen laatupisteitä koskevilta osin siten, että Keksi Agency Oy saa kohdasta "HSL-brändikuvaehdotukset" 5 pistettä. Hallitus hylkäsi hankintaoikaisuvaatimuksen muilta osin ja totesi, ettei tarjouskilpailun lopputulos muutu.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018502-6

Hallitus käsitteli Maksuturva Group Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen, joka koski HSL:n maksuliikennepalveluiden hankintaa. Hallitus päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen. Hallitus myös oikeutti toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä päättämään hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018502-7

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n lausunnon Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailun avaamisesta, Kirkkonummen Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta ja opiskelija-alennuksen laajentamisesta 30 vuotta täyttäneisiin ja sitä vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopimuskoulutuksessa oleviin. Hallitus sai myös tilannekatsauksen Länsimetrosta ja Espoon liityntäliikenteestä.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018502-9