Poikittaisliikenne paranee vuonna 2018, lisää liikennettä kasvaville alueille

HSL:n liikenteen suurimmat muutokset vuonna 2018 tapahtuvat Pasilan tason poikittaisliikenteessä, Otaniemi–Tapiola-välin bussiliikenteessä, Herttoniemen alueen bussilinjastossa ja kasvavilla alueilla eri puolilla seutua. Nämä ja muut muutokset seudun joukkoliikenteessä sisältyvät HSL:n liikennöintisuunnitelmaan 2018–2019, jonka HSL:n hallitus hyväksyi linjan 71 muutoksia lukuun ottamatta tiistaina 23. tammikuuta.

MUOKATTU 2.5.2018: Otaniemen ja Tapiolan bussiliikenne säilyy ennallaan vuonna 2018

Liikennöintisuunnitelma oli kommentoitavana HSL:n verkkosivuilla vajaan kuukauden ajan 13.12.2017–7.1.2018, ja siihen jätettiin yhteensä lähes 300 kommenttia.

Kommenteista lähes kolmasosa koski linjan 71 reittimuutosta, jossa linjan reitti olisi siirtynyt kulkemaan Kalasataman metroaseman kautta nykyisen Sörnäisten metroaseman sijaan. HSL:n hallitus päätti palauttaa linjan 71 reittimuutoksen ja sen mahdolliset vaikutukset muuhun linjastoon uudelleen valmisteltaviksi. Muilta osin liikennöintisuunnitelma hyväksyttiin.

”Helsingin seutu kasvaa juuri nyt kovaa vauhtia, mikä näkyy myös joukkoliikenteessä. Tänä vuonna tehtävät liikennöintimuutokset liittyvät pitkälti juuri kaupunkiseudun kasvuun”, kertoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Vuorovälit tihenevät monilla yhteysväleillä, ja lisäksi liikenne lisääntyy iltaisin ja viikonloppuisin monissa paikoissa. Tämän lisäksi liikennettä laajennetaan uusille alueille eri puolilla seutua.

Pasilan tason poikittaisliikenteessä valmistaudutaan uusiin runkolinjoihin

Poikittaisliikenne paranee etenkin Pasilan tasolla syysaikatauluihin siirryttäessä 13.8.2018. Silloin linjat 58 ja 551 siirtyvät myöhemmin käyttöön otettavien runkolinjojen 500 ja 510 reiteille.

Linja 58 (tulevaisuudessa runkolinja 500) kulkee edelleen Munkkivuoresta Pasilan kautta Itäkeskukseen, ja sen reitti muuttuu hieman Herttoniemessä. Linjan 551 (tulevaisuudessa runkolinja 510) reittiä taas jatketaan Pasilasta Herttoniemeen, jolloin linjojen yhteiselle osuudelle Munkkiniemi–Pasila–Herttoniemi muodostuu ruuhka-aikoina kolmen minuutin vuoroväli.

Samalla linjojen 50 ja 59 itäinen päätepysäkki siirtyy Kalasatamaan, mikä parantaa uuden alueen bussiyhteyksiä. Samalla linjalla 59 aloitetaan liikenne myös lauantaisin ja sunnuntaisin.

Sunnuntailiikenne alkaa myös poikittaislinjalla 506 (Meilahti–Pasila–Arabia–Viikki–Myllypuro). Linjan 57 ja runkolinjan 560 sunnuntaivuorovälit tihenevät.

Otaniemen ja Tapiolan bussit kulkevat Kehä I:n työmaan läpi ilman reittimuutoksia

Otaniemen ja Tapiolan alueen bussiliikenteessä ei tapahdu suurempia muutoksia, vaikka bussien kulkureiteillä rakennetaan Kehä I:n uutta tunnelia aiempaa voimakkaammin. Liikennöintisuunnitelmassa varauduttiin siirtämään linjoja 550, 551 ja 555 uusille reiteille ja oltiin aikeissa perustaa uusi linja 101. Nämä muutokset kuitenkin peruttiin, kun selvisi, että Otaniemen ja Tapiolan välistä ajoyhteyttä ei tarvitse katkaista töiden vuoksi.

Joukkoliikenne ulottuu uusille alueille, myös muita muutoksia liikenteeseen

Bussiliikenne laajenee myös eri puolilla seutua kasvaville alueille. Linjan 43 reittiä pidennetään Hakuninmaalta Kuninkaantammeen kesäkuussa. Laajasalon Kruunuvuorenrantaa palvelee syysliikenteen alusta uusi yölinja 87N.

Eteläisen Helsingin sisäiset ja poikittaiset yhteydet paranevat syysliikenteen alussa, kun linjan 17 reitti muuttuu välille Kallio–Kruununhaka–Kauppatori–Eiranranta ja sen vuoroväli tihenee. Poistuvaa reittiosuutta korvaa linjan 21 uusi reitti, joka kulkee Lauttasaaresta Viiskulman kautta Eiraan, ei enää Erottajalle.

Herttoniemen alueella liityntälinjojen 80, 82 ja 83 vuorovälit tihenevät, ja linjan 80 päätepysäkki siirtyy Roihupellon teollisuusalueelta Itäkeskukseen, mikä tihentää Roihuvuoren ja Itäkeskuksen väliset yhteydet runkolinjamaiselle tasolle.

Espoossa paranevat Painiityn, Perusmäen ja Niipperin yhteydet, ja Vantaalla tihenee Kivistön aseman ja Keimolanmäen välinen liityntäliikenne.

Junaliikenteeseen ei ole suunnitteilla suurempia muutoksia, mutta I-, P- ja K-junien 10 minuutin vuorovälin liikenne jatkuu arki- ja lauantai-iltaisin tuntia aiempaa pidempään eli noin kello 20.30:een asti.

Mikä on liikennöintisuunnitelma?

Vuosittain laadittava liikennöintisuunnitelma sisältää keskeisimmät toteutettavat reitti- ja palvelutasomuutokset. Vuosittainen suunnitelma muodostaa perustan aikataulujen laatimiselle ja on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan vuoden talviliikennekauden loppuun.

HSL on laatinut suunnitelman yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden, koulutoimen edustajien ja liikennöitsijöiden kanssa. Asukkaat ovat voineet osallistua kommentoimalla suunnitelmia HSL:n verkkosivuilla. HSL:n hallitus hyväksyy liikennöintisuunnitelman. Suunnitelmasta aiheutuvat kustannusmuutokset pohjautuvat yhtymäkokouksen hyväksymään talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Tämän vuoden suunnitelmasta annettiin runsaasti palautetta: 300 kommenttia verkkosivuilla ja lisäksi kuusi kannanottoa asukasyhdistyksiltä, taloyhtiöiltä ja yksityishenkilöiltä. Eniten palautetta tuli linjojen 71 ja 21 reittimuutoksista.

HSL:n hallitus päätti palautteen perusteella palauttaa linjan 71 reittimuutoksen uudelleen valmisteltavaksi. Linjan 21 reittimuutos sen sijaan hyväksyttiin. Reittimuutoksen taustalla on se, että Erottajan päätepysäkki siirtyy muuhun käyttöön, eikä Erottajan ympäristöstä ole löytynyt bussille sopivaa päätepysäkkiä.

Vuoden 2018 muutokset pähkinänkuoressa:

  • Poikittaisliikenne paranee: linjat 58 ja 551 kulkevat yhteisellä osuudellaan Munkkiniemi–Herttoniemi ruuhkassa kolmen minuutin välein, linjalla 506 alkaa sunnuntailiikenne, linjojen 57 ja 560 sunnuntaivuoroväli tihenee (13.8.2018)
  • Kehä I:n tunnelityömaa muuttaa Otaniemen ja Tapiolan bussiliikennettä (18.6.2018)
  • Linjojen 50 ja 59 päätepysäkki siirtyy Kalasatamaan (13.8.2018)
  • Joukkoliikenne ulottuu uusille alueille: linjan 43 reittiä jatketaan Kuninkaantammeen (18.6.2018), Kruunuvuorenrantaan perustetaan uusi yölinja 87N (13.8.2018)
  • Herttoniemen liityntälinjojen 80, 82 ja 83 liikenne tihenee (13.8.2018)
  • Raitioliikenteessä linja 1 alkaa kulkea päivittäin kello 21:een asti (13.8.2018), ja joillekin muille linjoille on tulossa poikkeusreittejä katutöiden vuoksi
  • I-, P- ja K-junien tiheän vuorovälin liikenne jatkuu arki- ja lauantai-iltoina tunnin aiempaa pidempään (13.8.2018)
  • Kesäaikatauluihin siirrytään 18.6.2018, talvikauden aikatauluihin siirrytään 13.8.2018, kesäaikatauluihin 2019 siirrytään 17.6.2019

Linkki liikennöintisuunnitelman luonnokseen