HSL:n hallituksen päätöksiä 29.5.2018

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 44/2018 ratkaisu

Hallitus päätti valita tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella Taksikuljetus Oy:n liikennöimään kohteita 236 ja 237 ja Korsisaari Oy:n liikennöimään kohdetta 238. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-2

HSL:n hallituksen päätöksen täydentäminen ja liikennöintisopimusten voimassaolokausien jatkaminen

Hallitus päätti täydentää 8.5. tekemäänsä päätöstä ja päätti jatkaa sopimuskautta linjoilla 50 ja 59 kolmella vuodella joulukuun loppuun 2022. Syysliikennekauden 2018 alkaessa linjojen 50 ja 59 nykyinen päätepysäkki Herttoniemessä siirtyy Sompasaareen ja linjan 555 Lauttasaaresta Keilaniemeen.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-3

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma sekä Tuusulan palvelutasomäärittely vuosille 2018-2021

Hallitus hyväksyi Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi syysliikenteen 2019 alusta lähtien. Hallitus myös vahvisti Tuusulan joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn vuosille 2018-2021. Linjastosuunnitelman keskeisimmät tavoitteet olivat Tuusulan kunnan kytkeminen osaksi HSL-alueen joukkoliikennejärjestelmää ja Keravan liityntäliikenteen kehittäminen.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-4

Tunnistepohjainen matkustaminen ja lähimaksaminen liikennevälineissä – kehityshankkeen käynnistäminen

Hallitus päätti käynnistää lähimaksamisen ja tunnistepohjaisen lippujärjestelmän kehityshankkeen ja valtuutti toimitusjohtajan käynnistämään kilpailutukset taustajärjestelmän kehittämiseen ja laitepäivityksiin. Hankinnan kokonaisarvo vuosille 2019-2021 on arviolta yhteensä 5,7-9,7 miljoonaa euroa. Kehitettävän taustajärjestelmän kustannukset jakaantuvat myöhemmin LMJ Oy:n kanssa sovittavalla tavalla Helsingin seudun, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkien kesken.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-5

IdeaLabin puiteohjelman hyväksyminen ja kilpailun käynnistäminen

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan päättämään 1 miljoonan euron IdeaLab-suunnittelukilpailusta vuosille 2018-2019. Investointi sisällytetään HSL:n vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-6

Osavuosikatsaus 1/2018

Hallitus merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 1/2018.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-7

Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta

Hallitus antoi lausunnon Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-8