HSL:n hallituksen päätöksiä 12.6.2018

Kokouksen esityslistan voi lukea täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018528

Lausuntopyyntö HSL:n alustavasta toiminta-ja taloussuunnitelmasta 2019–2021

Hallitus päätti pyytää HSL:n jäsenkuntien Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkeja ja Kirkkonummen, Sipoon, Siuntion ja Tuusulan kuntia antamaan lausuntonsa HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019-2021. Lausuntoa pyydetään HSL:n strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipputulotavoitteesta 2019-2021, tarkastusmaksun korottamisesta ja kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-2
 

Sähköbussien latauspalvelu

HSL:n hallitus päätti kilpailuttaa bussiliikennöitsijöiden käyttöön tarkoitetun sähköbussien latauspalvelun Espooseen. Latauspalvelun hankkimiseen ostopalveluna päädyttiin yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Sopimusjärjestelyllä HSL pyrkii varmistamaan, että latausinfra toimii luotettavasti ja on riittävästi resursoitu. HSL:n kilpailuttama palveluntuottaja vastaa latauspalvelusta kokonaisuutena. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan päättämään sähköbussien latauspalvelua koskevan hankintamenettelyn neuvotteluihin otettavat ehdokkaat. Varsinaisen hankintapäätöksen hallitus tekee syksyllä. Hallitus hyväksyi myös sähköbussien latauspalvelun kustannusten käsittelyn ja infrasopimusten päivittämisen esiteltyjen periaatteiden mukaisesti.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-3
 

Optiovuoden käyttäminen henkilökunnan lounas-, liikunta ja kulttuurietua koskevasta palvelusta vuodelle 2019

Hallitus päätti käyttää henkilökunnan lounas-, liikunta- ja kulttuurietua koskevan palvelun hankintasopimuksen mukaisen option vuodelle 2019 ja valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään option käytöstä vuodelle 2020.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-4

 

Yhtymäkokouksen 29.5.2018 päätösten täytäntöönpano

Hallitus totesi, että 29.5.2018 pidetyn yhtymäkokouksen päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä. Hallitus päätti panna 29.5.2018 pidetyn yhtymäkokouksen päätökset täytäntöön.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-7
 

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, vastauksen Kirkkonummen kunnanhallitukselle ja asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-9
 

Muut asiat ja seuraava kokous

Hallitus päätti pitää ylimääräisen hallituksen kokouksen tiistaina 19.6. klo 16.30 alkaen.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-10

 

Eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, uuden puheenjohtajan valinta ja ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Lisäesityslistan esityksen mukaan hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen tiistaina 28.8.2018. Lisäksi hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää myöntää Tatu Rauhamäelle eron hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä valita Rauhamäen tilalle uuden hallituksen puheenjohtajan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.