HSL kehittää Helsingin poikittaisyhteyksiä – vastaa liikkumiskyselyyn!

HSL kartoittaa liikkumiskyselyn avulla Helsingissä linjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 vaikutusalueella kulkevien liikkumistottumuksia. Tietoja liikkumisesta kerätään linjastosuunnittelun tueksi Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämiseen.

Liikkumiskyselyyn voit vastata 7.10.2018 asti. Kyselyyn toivotaan vastauksia myös niiltä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Suunnittelutyössä HSL tarkastelee erityisesti nykyisten poikittaislinjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 reittejä, tarjontaa ja liikennöintiaikoja. Tavoitteena on tarjota tiheämpiä ja sujuvampia yhteyksiä, joita matkustajien olisi entistä helpompi käyttää.

Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen -blogi toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogisivustolla asukkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa. Esimerkiksi lokakuun alussa bussilinjoilla tehdään haastattelututkimusta.

Tavoitteena on, että työ valmistuu alkuvuodesta 2019. Muutokset joukkoliikenteessä tulevat voimaan vaiheittain syksystä 2020 alkaen nykyisten liikennöintisopimusten päättyessä.

Vastaa liikkumiskyselyyn täällä.

Lue Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen -blogia.