HSL:n hallituksen päätöksiä 11.9.2018

HSL:n hallituksen lausunto yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta

Hallitus antoi syysyhtymäkokoukselle lausunnon tarkastuslautakunnan vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen johdosta.

Tarkastuslautakunnan keskeisimmät havainnot koskivat HSL:n strategian toteutumista, asiakastyytyväisyyskyselyjen johtopäätöksiä, talousarvion 2017 toteutumista, henkilöstöä ja talouden keskeisten tunnuslukujen tulkintaa ja seurantaa sekä LIJ-hanketta ja länsimetron viivästymistä.

Tarkastuslautakunnan suositukset ja kehittämisehdotukset on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon vuoden 2018 toiminnassa ja ne huomioidaan lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 laadinnassa.

Hallitus ehdottaa syysyhtymäkokoukselle, että se merkitsee HSL:n hallituksen lausunnon tiedoksi.

Linkki tarkastamattomaan pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018530-2

Sähköbussien latauspalvelun hankinta

Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella sähköbussien latauspalvelun tuottajaksi Plugit Finland Oy:n. Hankinta koskee ensimmäisessä vaiheessa Leppävaaran bussiterminaalin neljän lähtölaiturin ja yhden pikapysäköintipaikan latauspalvelua.

Linkki tarkastamattomaan pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018530-3

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen (asty) keväällä 2018

Hallitus merkitsi tiedoksi kevään 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki tarkastamattomaan pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018530-4

Matkatutkimus länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä keväällä 2018

Hallitus merkitsi tiedoksi kevään 2018 länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteen matkatutkimuksen. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki tarkastamattomaan pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018530-5

Yhtymäkokouksen 28.8.2018 päätösten täytäntöönpano

Hallitus päätti panna täytäntöön 28.8.2018 pidetyn yhtymäkokouksen päätökset. Yhtymäkokous myönsi 28.8.2018 eron hallituksen puheenjohtajalle Tatu Rauhamäelle ja valitsi uudeksi HSL:n hallituksen puheenjohtajaksi Risto Rautavan.

Linkki tarkastamattomaan pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018530-7

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n lausunnon yli 75 vuotiaiden matkalipun voimassaoloajan pidentämisestä, Trafin päätöksen oikaisuvaatimusasian koskien lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapinnan avaamisvelvoitteen noudattamisesta ja Raide-Jokerin tilannekatsauksen

Linkki tarkastamattomaan pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018530-9