HSL:n osavuosikatsaus: matkustajamäärät kasvussa

HSL:n osavuosikatsaus tammi–elokuulta ennakoi talousarviota parempaa tulosta. Tätä selittävät etenkin kasvaneet matkustajamäärät ja lipputulojen suotuisa kehitys.

Matkustajamäärien ennakoidaan kasvavan 3,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaisi 388 miljoonaa nousua vuodessa. Talousarviossa ennakoitiin, että matkustajia olisi kaikkiaan 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lipputuloja arvioidaan kertyvän 374 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia talousarviossa ennakoitua enemmän. Näin siitä huolimatta, että mobiililipun hintaa laskettiin vuodenvaihteessa 2,90 eurosta 2,20 euroon. Muiden lippujen hintoihin ei tullut muutoksia, eli laskennallisesti lippujen hinnat laskivat vuodenvaihteessa prosentilla.

”Mobiililippujen myynti onkin jyrkässä nousussa. Tammi–elokuussa mobiililippuja on myyty lähes 40 miljoonalla eurolla, ja arvio koko vuodelle on lähes 75 miljoonaa euroa. Mobiililippuja toimitettiin asiakkaille pelkästään elokuussa noin 2,3 miljoonaa kappaletta, mikä on lähes nelinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna”, Suvi Rihtniemi toteaa.

Ennakoitua parempaa tulosta selittää myös kustannusten kurissa pysyminen, sillä toimintakulujen arvioidaan jäävän 705 miljoonaan euroon ja alittavan talousarvion 2,5 prosentilla. Toimintakuluista 71 prosenttia on liikennöitsijöille maksettavia operointikorvauksia, joiden arvioidaan alittavan talousarvion luvut 14 miljoonalla eurolla eli 2,7 prosentilla.

HSL arvioi tilikauden tuloksen olevan noin 8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen vuositason ennuste on vielä epävarma, koska vuoden kokonaistuloihin vaikuttaa matkustajamäärien ja lipunmyynnin loppuvuoden kehitys.