Metro näyttäisi kasvattaneen joukkoliikenteen käyttöä Espoossa

Metron jatkuminen Matinkylään kasvatti joukkoliikenteen osuutta Espoon ja Helsingin välisillä matkoilla ja vastaavasti vähensi autoilua Länsiväylällä ja Turunväylällä, HSL:n tutkimus arvioi.

Espoosta Helsinkiin arkisin tehtyjen matkojen määrä kasvoi noin 11 prosenttia joulukuusta 2017 tammikuuhun 2018. Kasvu painottui etenkin metroon, joka alkoi kulkea Ruoholahdesta Matinkylään marraskuussa 2017.

Metron kuljettamien matkustajien osuus kasvoi sekä uusien asemien lähistöllä että niistä kauempana. Joulukuussa 2017, jolloin metron ohella liikennöitiin vielä suoria bussilinjoja Helsinkiin, Espoon ja Helsingin välisten metromatkojen lähtö- ja määräpaikat sijaitsivat Espoossa lähinnä metroasemien tuntumassa. Vuoden 2018 tammikuussa, jolloin suoria bussilinjoja ei enää juuri ollut, metromatkojen lähtö- ja määräpaikat kattoivat käytännössä koko Etelä-Espoon alueen.

Metron matkustajamäärä oli tammikuussa Espoon ja Helsingin rajalla noin 60–70 prosenttia joulukuuta korkeampi.

Samaan aikaan henkilöautoliikenteen määrä väheni sekä Länsiväylällä että Turunväylällä.  Länsiväylällä Espoon ja Helsingin rajalla kulki arkivuorokauden aikana tammikuussa 2018 noin 5 700 eli kahdeksan prosenttia vähemmän autoja kuin marraskuussa 2017.

Tutkimus antaa viitteitä siitä, että metron tulo Espooseen nosti joukkoliikenteen käyttäjämääriä ja kulkutapaosuutta Espoon ja Helsingin välisillä matkoilla. Myös HSL:n lipunmyynnin kehittyminen tukee tätä. Tulosten arvioinnissa kannattaa kuitenkin ottaa huomioon myös muut matkustajamääriin vaikuttavat tekijät kuin metro, esimerkiksi liikenteen normaali kausivaihtelu.

HSL:n päätelmää tukee kuitenkin esimerkiksi se, että Länsiväylän pitkään jatkunut henkilöautoliikenteen loiva kasvutrendi taittui juuri metron käyttöönoton yhteydessä. Samaan aikaan henkilöautoilu on jatkanut kasvuaan Espoon länsirajalla.

Tutkimus tarkasteli ihmisten liikkumista ennen ja jälkeen metron käyttöönoton Telian kehittämällä Crowd Insights -menetelmällä, jossa matkapuhelinten tukiasemista saatavan datan perusteella voidaan analysoida ja mallintaa ihmisvirtojen liikkeitä.

Liikkumistiedot kerättiin vuoden 2017 marraskuun viikolta 45 sekä vuoden 2018 tammikuun viikolta 4, jolloin metro ja sen liityntäliikenne oli otettu käyttöön. Tietoja kerättiin myös joulukuun 2017 viikolta 50, jolloin sekä metro että entinen bussiliikennejärjestelmä olivat käytössä. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin hyväksi tieliikenteen automaattisista mittauspisteistä kerättyjä tietoja.


Lue lisää tutkimustuloksista