Matkustajat olivat syksyllä 2018 kevättä tyytyväisempiä metroliikenteeseen

Syksyn 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa matkustajista 86 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen eli antoi sille arvosanan 4 tai 5. Arvosanojen keskiarvo oli 4,06; asteikko on yhdestä viiteen. Matkustajat olivat nyt yhtä tyytyväisiä kuin syksyllä 2017. Keväällä 2018 asiakastyytyväisyys laski huomattavasti, kun länsimetron ja sen liityntälinjaston liikenne oli alkanut. Tuolloin 81 prosenttia matkustajista oli tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen.

Metromatkustajien antamat arvosanat ovat nousseet merkittävästi. Syksyllä 2018 kaikista metromatkustajista 84 prosenttia oli tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen, kun keväällä tyytyväisten osuus oli 75 prosenttia. Helsingin osuudella Ruoholahdesta itään tyytyväisiä oli 88 prosenttia. Myös länsimetron matkustajien tyytyväisyys HSL:n joukkoliikenteeseen nousi selkeästi: syksyllä 81 prosenttia matkustajista antoi hyvän tai erittäin hyvän yleisarvosanan HSL:n joukkoliikenteelle, kun keväällä tyytyväisiä oli vain 68 prosenttia.

Myös tyytyväisyys metroliikenteen täsmällisyyteen nousi merkittävästi keväästä 2018. Syksyllä kolme neljästä matkustajasta oli sitä mieltä, että metro liikennöi täsmällisesti, kun keväällä tätä mieltä oli vain kaksi kolmesta. Metron läntisellä osuudella matkustajat olivat syksyllä kevättä huomattavasti tyytyväisempiä matkanteon sujuvuuteen, liikennevälineen vaihtamiseen sekä opasteiden toimivuuteen.

Syksyn aikana metron kuljettajapulaa pystyttiin paikkamaan, kun metroon saatiin koulutettua uusia kuljettajia. Syksyllä metrossa oli myös vähemmän teknisiä häiriöitä kuin keväällä. Metron Helsingin osuudella Ruoholahdesta itään asiakastyytyväisyys on edelleen korkeammalla tasolla kuin Ruoholahdesta länteen, lukuun ottamatta siisteyttä ja turvallisuutta.

Läntisen metron liityntäliikenteessä ja Lauttasaaren bussilinjoilla asiakastyytyväisyys nousi merkittävästi: syksyllä liityntäliikenteen matkustajista 80 prosenttia oli tyytyväisiä, kun keväällä tyytyväisiä oli vain 65 prosenttia. Syksyllä 77 prosenttia matkustajista oli sitä mieltä, että vaihtaminen on sujuvaa, kun keväällä näin ajatteli vain 69 prosenttia.  Osalle länsimetron liityntälinjoista tehtiin elokuussa matkustamista helpottavia aikataulu- ja reittimuutoksia.

Tyytyväisimmät matkustajat raitiovaunuissa

Asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella kaikkein tyytyväisimmät matkustajat kulkevat raitiovaunuissa: 90 prosenttia matkustajista antoi arvosanan 4 tai 5. Samanlainen tulos saatiin keväällä 2017. Syksyllä 2017 asiakastyytyväisyys laski sen jälkeen, kun raitioliikenteessä tehtiin iso linjastouudistus.

Syksyllä kysyttiin matkustajien mielipidettä myös uudesta HSL-sovelluksesta. Kolme neljästä vastaajasta oli sitä mieltä, että sovellus sopii hyvin heidän käyttöönsä. Sovellukseen tyytyväisistä 92 prosenttia oli sitä mieltä, että lipun ostaminen on helppoa.

Matkustajat ovat keväästä 2017 alkaen olleet jatkuvasti tyytyväisempiä opasteisiin etenkin raitiovaunu- ja bussipysäkeillä. Pysäkkien ja asemien matkustajainformaation kehitystyötä on jatkettu pitkäjänteisesti, ja pysäkkiopastusta on selkiytetty samalla, kun opasteisiin on tuotu matkustamista helpottavaa informaatiota.

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin lähes ympärivuotisella kyselytutkimuksella. Syksyllä 2018 tutkimukseen osallistui yli 29 000 matkustajaa bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä. Vastaukset painotetaan linjoittain nousijamäärien perusteella.

 

Kuvituskuva