HSL:n hallituksen päätöksiä 7.5.2019

HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutettava sopimuskokonaisuus ja tarjouspyyntö

Hallitus päätti hyväksyä lähijunaliikenteen kilpailutettavan sopimuskokonaisuuden ja tarjouskilpailun ratkaisuperusteet hankintailmoituksen mukaisesti viimeisteltäviksi erikseen mainituilla periaatteilla. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään tarjouspyynnön ja sen liiteaineiston hyväksymisestä ja julkaisemisesta sekä valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan, hyväksymään ja allekirjoittamaan lisäsopimuksen VR:n kanssa mahdollisen liikkeenluovutuksen ja siirtymäkauden aiheuttamien koulutus- ja perehdytyskustannusten korvaamisesta. Hallitus päätti myös, että HSL alkaa valmistella lähijunaliikenteessä käytettävän ajoenergian hankintaa.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan ICT-asiantuntijapalveluita koskevaan puitesopimukseen

Hallitus päätti, että HSL liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan ICT-asiantuntijapalveluita koskevaan puitesopimukseen sopimuskauden alusta alkaen. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdollisia lisätilauksia puitesopimuksesta toimitusjohtajan hankintatoimivallan puitteissa.

Linkki pöytäkirjaan

Microsoftin Azure-palvelujen tilaaminen vuosille 2019–2021

Hallitus päätti tilata Microsoftin Premier Support -palvelun Azuren käyttöön vuosille 2019–2021 siten, että sopimus päättyy 31.12.2021. Tilauksen arvioidut kokonaiskustannukset sopimuskaudelta ovat noin 1 000 000 euroa (alv 0 %). Hankintaa koskeva sopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Linkki pöytäkirjaan

Sm5-junayksiköiden 1–40 uudelleen teippaus HSL:n tilaajavärityksen mukaisesti

Hallitus päätti hyväksyä 40 Sm5-lähijunayksikön teippauksen Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kustannusarvion mukaisesti.

Linkki pöytäkirjaan

Riskienhallintapolitiikan päivittäminen

Hallitus päätti hyväksyä esitetyn riskienhallintapolitiikan voimaan 1.6.2019 alkaen.

Linkki pöytäkirjaan

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää myöntää Mika Heleniukselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella 30.6.2019 alkaen ja valita Mika Heleniuksen tilalle uuden hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.7.2019 alkaen.

Linkki pöytäkirjaan

Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset

Hallitus päätti olla ottamatta käsiteltäväkseen kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta varten toimitettuja toimitusjohtajan ja osastonjohtajien viranhaltijapäätöksiä ajalta 10.4.–29.4.2019.

Linkki pöytäkirjaan

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus päätti merkitä tiedoksi markkinaoikeuden päätöksen Vintor Oy:n julkista hankintaa koskevaan valitukseen.

Linkki pöytäkirjaan