HSL:n hallituksen päätöksiä 27.8.2019

Raitio- ja metroliikennesopimusten täsmentäminen vuosille 2020–2024

Hallitus päätti hyväksyä raitio- ja metroliikenteen tuottavuustavoitteet neuvottelutuloksen mukaisesti vuosille 2020–2021, valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään raitioliikenteen kilometrikorvausten tuottavuustavoitteista vuodelle 2021, vahvistaa raitioliikenteen vaihto-osainvestointien kokonaissummaksi enintään 500 000 euroa vuosille 2020–2024 ja vahvistaa metroliikenteen vaihto-osainvestointien kokonaissummaksi enintään 3 500 000 euroa vuosille 2020–2024.

Linkki pöytäkirjaan

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 49/2019 järjestäminen

Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun kohteissa 260 (linjat 562 Mellunmäki–Aviapolis, 587 Mellunmäki–Leppäkorpi, 75 Rautatientori–Puistolan asema, 77 Rautatientori–Jakomäki ja 79N Rautatientori–Puistolan asema) ja 261 (linja 55 Rautatientori–Koskela). Hallitus päätti, että kohteiden 260 ja 261 sopimuskausi on seitsemän vuotta ja jatko-optiokausi enintään kolme vuotta. Hallitus myös päätti valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia kilpailukierroksen kohteiden määrittelyyn ja sopimusehtoihin.

Kohteen 261 (linja 55) liikennöintiin edellytetään käyttövoimanaan sähköä käyttäviä kaupunkilinja-autoja.

Linkki pöytäkirjaan

Lisähankinta sähköbussien latauspalvelusopimukseen

Hallitus päätti hyväksyä sähköbussien latauspalvelusopimuksen muutoksen ja lisähankinnan tekemisen Leppävaaran latausasemalle.

Linkki pöytäkirjaan

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus keväällä 2019

Hallitus päätti merkitä joukkoliikenteen kaluston laatututkimuksen keväältä 2019 tiedoksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan