Liityntäpysäköinnin käyttäjä, kerro mielipiteesi pysäköinnistä

Liityntäpysäköinnin käyttäjä, HSL jakaa syys- ja lokakuussa pysäköintipaikoilla autoihin ja polkupyöriin kaiken kaikkiaan 20 000 korttia, joissa on nettiosoite sähköiseen vastauslomakkeeseen. Kysymykset koskevat muun muassa pysäköintialueen valintaan vaikuttavia seikkoja sekä tyytyväisyyttä pysäköintiin. Vastaaminen kannattaa, sillä tietoja käytetään liityntäpysäköinnin kehittämiseen.

Liityntäpysäköintitutkimus käynnistyy Malmilta maanantaina 16.9. HSL jakaa syys- ja lokakuussa autoihin ja polkupyöriin kaiken kaikkiaan 20 000 tutkimuskorttia, joissa on sähköisen vastauslomakkeen nettiosoite.  

Kysymykset koskevat muun muassa matkojen lähtö- ja määräpaikkoja, pysäköintien ajankohtaa ja kestoa sekä pysäköintikohteen valintaan vaikuttavia seikkoja. HSL selvittää tutkimuksella myös käyttäjien tyytyväisyyttä liityntäpysäköintiin sekä sitä, millaisia muutoksia vyöhykeuudistus on tuonut liityntäpysäköintikäyttäytymiseen.

HSL toivoo aktiivista osallistumista, sillä tuloksia käytetään liityntäpysäköinnin kehittämiseen.

HSL tekee samalla liityntäpysäköintilaskennan, jolla saadaan tilannetietoa pysäköintipaikkojen täyttöasteesta. Laskennat tehdään tutkimuskorttien jaon yhteydessä.

Vuosi 2019 on ensimmäinen, jolloin liityntäpysäköintitutkimus toteutetaan digitaalisena netissä, kun aiemmin vastaajille jaettiin paperilomakkeita, joita he postittivat. Digitaalisuus helpottaa tutkimuksen toteuttamista ja mahdollistaa muun muassa sen, että vastaukset ovat entistä nopeammin tutkijoitten käytössä.