HSL alkaa valmistella uusien junien hankintaa

HSL valmistautuu hankkimaan uusia junia liikenteeseensä 2020-luvulla. Tavoitteena on, että ensimmäiset uudet junat olisivat liikenteessä pian 2020-luvun puolenvälin jälkeen. Junaliikenteen lisääminen edellyttää samalla myös uusien varikoiden rakentamista.

Junaliikenteen kysyntä kasvaa, ja esimerkiksi Espoon kaupunkirata ja Järvenpään HSL-jäsenyys vaativat uutta kalustoa. Lisäksi nykyiset liikenteessä olevat Flirt-junat ovat 2020-luvulla tulossa peruskorjausikään.

Nykyään HSL:n liikennettä ajetaan 81 Flirt-junayksiköllä, mutta ne eivät 20-luvun puolessavälissä enää riitä nykytasoisen liikenteen järjestämiseen. Tästä syystä HSL alkaa valmistella yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kanssa uusien junien hankintaa niin, että junat tulisivat liikenteeseen vuodesta 2025 lähtien.

Uudet junat vaativat myös uusia varikoita

Jotta uusia junia voidaan hankkia, niille tarvitaan 2020-luvun puolenvälin jälkeen myös uusia varikoita. Junien säilyttämisen lisäksi varikoita tarvitaan junien huoltamiseen. Väylävirasto on selvityksessään tutkinut varikoille sijoituspaikkoja Keravalle, Espooseen, Kirkkonummelle ja kehäradan varteen Vantaalle. Selvitys valmistuu helmikuussa 2020.

Myös HSL on selvittänyt kuntien alustavia kantoja uusiin varikoihin haastattelemalla kuntien ylimpiä viranhaltijoita. Keskustelut ovat koskeneet varikoiden sijoittamista Espoon Mankkiin, Kirkkonummen Luomaan tai Vuohimäkeen, Vantaalla kehäradan varteen ja Keravan Jäspilään.

Uudet varikot kaupunkiratojen kannalta optimaalisissa paikoissa tehostaisivat junaliikennettä jo nykytilanteessa, kun esimerkiksi siirtoajoja tarvittaisiin vähemmän. Uusien junien hankkimiseksi tarvitaan 2020-luvulla yksi uusi varikko, mutta 2030-luvun puolivälissä varikoita tarvitaan vielä yksi tai kaksi lisää.

Hankinnan tavoitteena toimivin mahdollinen kalusto HSL:n liikenteeseen

Uudessa hankinnassa tavoitteena on löytää junia, jotka sopivat HSL:n kaupunkiliikenteeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Uusiin juniin tarvitaan esimerkiksi nykyistä enemmän ovia sekä enemmän tilaa käytäville, seisoville matkustajille ja polkupyörille.

Ennen varsinaisen hankinnan käynnistämistä HSL selvittää vielä tarkemmin muun muassa hankittavan kaluston ominaisuuksia ja hankintatapaa sekä neuvottelee kuntien kanssa tarvittavasta varikkoratkaisusta.

HSL tuo hankinnan käynnistämistä ja varikkoratkaisua koskevat hankepäätösesitykset HSL:n hallituksen päätettäviksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Fakta: HSL:n junaliikenne

  • HSL:n tilaamaa junaliikennettä ajetaan tällä hetkellä rantaradalla Helsingistä Siuntioon, pääradalla Helsingistä Keravalle sekä kehäradalla.
  • Järvenpää on liittymässä HSL:n jäseneksi vuonna 2022, jolloin HSL:n junat voivat kulkea pääradalla Jokelaan asti.
  • HSL:n junat omistaa ja hankkii Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy. Yhtiön omistavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Yhtiö on perustettu hankkimaan HSL:n liikenteen tarvitsemia junia.
  • Junakalustoyhtiö vuokraa junat HSL:lle, joka taas luovuttaa ne junaliikennöitsijän käyttöön.
  • Tällä hetkellä HSL:n junia liikennöi VR. Junien liikennöitsijää kesäkuusta 2021 alkaen kilpailutetaan parhaillaan.
  • Nykyiset 81 Flirt-junaa (Sm5) eivät riitä junaliikenteen kehittämiseen.

Kuva junamatkustajista asemalla