Bussiliikennöitsijät saavat yli kaksi miljoonaa euroa päästöjen vähentämisestä

Ympäristöbonukset, joita maksamme liikennöitsijöille tänä vuonna, leikkaavat bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjä lähes 23 000 tonnilla.

Maksamme yhteensä 2,1, miljoonaa euroa bussiliikennöitsijöille, jotka leikkaavat pienhiukkas- ja hiilidioksidipäästöjään.  Liikennöitsijöiden toimet vähentävät Helsingin seudun bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjä lähes 23 000 tonnia, typenoksideja 14 tonnia sekä pienhiukkasia 560 kiloa ensi vuoden alkuun mennessä.

Maksamme bonukset viime syksynä järjestämänsä tarjouskilpailun perusteella. Kilpailuun osallistui tällä kertaa kolme liikennöitsijää 52 tarjouksella. HSL asetti tarjoukset paremmuusjärjestykseen kustannustehokkuuden mukaan.

Bonussumma on noin puoli miljoona euroa suurempi kuin vuonna 2019. Maksamme ympäristöbonukset normaalien liikennöintikorvausten päälle.

”Pyrkimyksemme on parantaa Helsingin seudun ilmanlaatua ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä mahdollisimman nopeasti sekä kustannustehokkaasti. Ympäristöbonuksilla hyvitämme liikennöitsijöille päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kuluja”, joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila sanoo.

Tavoitteemme on leikata joukkoliikenteessä ilmanlaatuun vaikuttavia typenoksidipäästöjä ja pienhiukkaspäästöjä sekä hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 tasosta.