Raitiovaunut olivat viime syksynä ennätyskunnossa

Raitiovaunukalusto oli syksyllä 2019 paremmassa kunnossa kuin laaduntarkkailussamme koskaan aikaisemmin. Laatupoikkeamista kertovien pisteiden keskiarvo oli 4, kun viime keväänä pisteiden keskiarvo oli 10.

Raitiovaunujen laatu koheni lähes kaikilla tekijöillä mitaten. Eniten laskivat kevääseen 2019 verrattuna portaiden ja lattioiden poikkeamapisteet. Luvuissa näkyy se, että nivelraitiovaunujen lattiavalot on korjattu heijastaviksi teipeiksi. Toimimattomat lattiavalot aiheuttivat aikaisemmin suurimman osan nivelraitiovaunujen poikkeamista.

Metrokaluston kunto parani hieman kevääseen 2019 verrattuna. Metrojunan keskimääräiset  poikkeamapisteet olivat viime syksynä 49, kun keväällä pisteitä kirjattiin keskimäärin 51. Laaduntarkkailijat kirjasivat metrojunissa eniten puutteita ikkunoissa ja ikkunanpielissä sekä seinissä ja tukitangoissa.

Lähijunaliikenteessä vanhemman Sm5-junasarjan kunto heikkeni, kun taas uudemman sarjan junien kunto parani, joten ero kahden junasarjan välillä kasvoi. Eniten puutteita oli istumien ja WC-tilojen siisteydessä. Lähijunien keskimääräiset poikkeamapisteet olivat syksyllä 70 ja viime keväänä 67.

Bussikaluston poikkeamapisteiden keskiarvo oli syksyllä 34 ja keväällä 30. Puutteita oli pääasiassa korin ulkopinnoissa sekä ikkunoissa, seinissä ja tukitangoissa, joten viat olivat samanlaisia kuin ennenkin.

Laaduntarkkailu on kasvattanut asiakastyytyväisyyttä

Havainnoimme viime syksynä kaiken kaikkiaan yli 4 000 bussin sekä kiskokulkuneuvon kuntoa. Mitä vähemmän poikkeamapisteitä laaduntarkkailijat kirjaavat, sitä parempi on kaluston laatu. Eri kulkuneuvojen tuloksia ei voi verrata toisiinsa johtuen liikennevälineiden erilaisia ominaisuuksista ja tutkittavien laatutekijöiden määrästä.

Laaduntarkkailumme tavoitteena on tehdä matkustamisesta mahdollisimman miellyttävää. Käytämme laatupisteitä määritellessämme liikennöitsijöille maksettavia laatubonuksia sekä niiltä perittäviä laatusanktioita.

Olemme tehneet laatututkimuksia vuodesta 2012 lähtien. Asiakkaittemme tyytyväisyys joukkoliikennekalustoon on sen jälkeen kohentunut kaikissa kulkuneuvoissa.