Ratikka- ja metromatkustajat sekä A-vyöhykkeen asukkaat tyytyväisimpiä joukkoliikenteeseen

Matkustajista 87 prosenttia on erittäin tai melko tyytyväisiä joukkoliikenteeseen Helsingin seudulla. Liikennevälineistä kaikkein tyytyväisimmät matkustajat ovat raitiovaunuissa ja metrossa, ja vyöhykkeistä parhaat arvosanat annetaan A-vyöhykkeellä. Asia selviää syksyllä 2019 toteuttamastamme asiakastyytyväisyystutkimuksesta.

Matkustajat antoivat joukkoliikenteelle yleisarvosanan 4,12 asteikolla yhdestä viiteen. Tyytyväisten matkustajien osuus nousi yhdellä prosenttiyksiköllä keväästä 2019.

Metron tyytyväisyys palannut lähes vuoden 2017 tasolle

Raitiovaunu- ja metromatkustajista erittäin tai melko tyytyväisiä oli 89 prosenttia. Eri liikennemuotojen välillä ei kuitenkaan ollut suuria eroja, sillä lähijunissa luku oli 85 prosenttia ja busseissa 86 prosenttia.

Metrossa tyytyväisyys on palannut lähes samalle tasolle kuin ennen metron laajenemista Matinkylään marraskuussa 2017. Silloin metron tyytyväisten osuus oli 91 prosenttia. Alimmillaan lukema kävi keväällä 2018, jolloin se oli 75 prosenttia. Syksyllä 2019 etenkin tyytyväisyys metron täsmällisyyteen ja matkanteon sujuvuuteen ja helppouteen parani.

Raitiovaunuliikenteessä tyytyväisyys on korkealla tasolla siitä huolimatta, että Hämeentien uudistustyömaa on aiheuttanut merkittäviä poikkeusreittejä Helsingin itäisessä kantakaupungissa. Vaikuttaisi siltä, että elokuun 2017 linjastouudistus on parantanut raitiovaunujen asiakaskokemusta.

Kaikkein tyytyväisimmät matkustajat A ja B-vyöhykkeillä

Syksyn 2019 asiakastyytyväisyystutkimuksessa mitattiin ensimmäistä kertaa eri vyöhykkeillä asuvien matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen. Kaikkein korkein tyytyväisten osuus oli A-vyöhykkeellä, missä arvosanan 4 tai 5 antoi 91 prosenttia matkustajia. Luku oli korkea myös Länsi-Vantaan B-vyöhykkeellä (90 %) ja Helsingin, Espoon ja Kauniaisten B-vyöhykkeellä (89 %).

Tyytyväisten osuus oli matalin D-vyöhykkeellä (75 %), Helsingin C-vyöhykkeellä eli Östersundomin alueella (77 %) ja Espoon C-vyöhykkeellä (80 %).

Vyöhykkeistä saatavilla olevaan tietoon oli tyytyväisiä 78 prosenttia matkustajista – osuus oli korkein busseissa (80 %) ja metrossa (78 %).

Kolme neljästä matkustajasta koki ABCD-vyöhykkeiden lippuvalikoiman vastaavan heidän tarpeitaan. Tyytyväisimpiä olivat bussi- ja metromatkustajat (78 %), vähiten tyytyväisiä raitiovaunumatkustajat (62 %).

Asiakastyytyväisyyttä mitataan ympäri vuoden

Mittaamme matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen lähes ympärivuotisella kyselytutkimuksella, jota tehdään arkisin maanantaista torstaihin kello 6–18 ja perjantaisin kello 6–16. Syksyllä 2019 tutkimukseen osallistui runsaat 28 000 matkustajaa busseissa, raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa. Vastaukset painotetaan linjoittain nousijamäärien perusteella.