HSL uudistaa lippuvalikoimaansa – tilipohjainen lippujärjestelmä mahdollistaa joustavuuden

HSL jatkaa määrätietoista matkaansa kohti helppokäyttöisyyttä ja toimivampaa kaupunkiseutua. Joukkoliikenteen lippujärjestelmässä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lipputuotteet vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. HSL käynnistää nyt visiotyön, jonka tarkoituksena on määritellä, millainen on HSL:n tulevaisuuden tariffimalli.

HSL:n lipunmyyntikanavat perustuvat nykyään useisiin eri taustajärjestelmiin: esimerkiksi HSL-kortilla, HSL-sovelluksella ja avoimella myyntirajapinnalla on omansa. Tulevaisuudessa HSL aikoo siirtyä uuteen tilipohjaiseen taustajärjestelmään, jota käyttävät kaikki HSL:n myyntikanavat.

Kun lippuja hallitaan yhteisessä taustajärjestelmässä, lipputuotteiden uudistaminen asiakastarpeiden perusteella on mahdollista paljon nykyistä joustavammin. Tilipohjainen järjestelmä voisi mahdollistaa muun muassa päivä- tai viikkokohtaiset hintakatot tai lähimaksun käyttöönoton.

Uusia lipputuotteita ja tulevan lippujärjestelmän muita ominaisuuksia käsitellään visiotyössä. Visiotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tarkoituksena on kehittää lippuvalikoima, joka vastaisi asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Visiotyössä tutkitaan myös sitä, mitä uusi järjestelmä vaatisi lipunmyyntilaitteistolta.

Tavoitteena on, että uuden tariffimallin ja lippuvalikoiman pääperiaatteet valmistuisivat syksyllä 2021.

Tilipohjainen järjestelmä on tarkoitus hankkia yhteistyössä valtakunnallisen TVV LMJ Oy:n (Toimivaltaisten viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä Oy) kanssa. Näin lippujärjestelmää voitaisiin kehittää myös valtakunnallisesti, ja lipputuotteita olisi mahdollista yhdistää myös valtakunnallisiksi matkaketjuiksi.

Ensimmäisenä askeleena kortin ja sovelluksen lippujen yhdenmukaistaminen

Ensimmäinen askel matkalla kohti uutta lippujärjestelmää on HSL-kortin ja HSL-sovelluksen lipputuotteiden yhtenäistäminen. Muutoksen myötä sekä HSL-kortilla että HSL-sovelluksella voi ostaa kertalippuja, 1-13 päivän vuorokausilippuja sekä 14, 30 tai 360 päivän kausilippuja. Kausilippuja voi halutessaan ostaa useamman peräkkäin kerralla ja myös jatkuvana säästötilauksena.

Nykyisessä tilanteessa HSL-kortin ja HSL-sovelluksen lippuvalikoimat poikkeavat toisistaan. Se hankaloittaa myös uuden tilipohjaisen järjestelmän käyttöönottoa ja luo lippujärjestelmään ylimääräistä sekavuutta. Yhdenmukaistamisen myötä jatkuvan säästötilauksen liput tuodaan saataville myös HSL-kortille, ja toisaalta 14 päivän kausilippu tuodaan saataville sovellukseen. Lisäksi vuorokausilippuja on myöhemmin mahdollista ostaa kertakortin ja sovelluksen lisäksi myös HSL-kortille.

HSL-kortin ja HSL-sovelluksen lipputuotteet yhdenmukaistetaan sitä mukaa kuin siihen on tekninen valmius eri myyntijärjestelmissä. Myös uusi HSL:n tilipohjainen lippujärjestelmä perustuu ensimmäisessä vaiheessaan näille yhdenmukaistetuille lipputuotteille. Päätös lippujen hinnoista tehdään tavanomaisen aikataulun mukaisesti syksyllä 2020.

Visiotyön tuloksena määritellyt lipputuotteet otetaan myöhemmin käyttöön uudessa tilipohjaisessa taustajärjestelmässä ja kaikissa HSL:n myyntikanavissa.

FAKTA: HSL:n lippu-uudistus

  • HSL käynnistää lippujen visiotyön, jonka tarkoituksena on HSL:n uuden lippuvalikoiman suunnittelu. Tavoitteena on, että uuden tariffimallin ja lippuvalikoiman periaatteet valmistuisivat syksyllä 2021.
  • Visiotyössä määritellään yhdessä asiakkaiden kanssa, mitä tarpeita asiakkailla on HSL:n lipuille, ja sen perusteella rakennetaan HSL:n uusi lippuvalikoima.
  • Uusi lippuvalikoima toteutetaan tilipohjaiseen lippujärjestelmään, jolloin kaikkia asiakkaiden lipputuotteita hallitaan yhteisessä taustajärjestelmässä.
  • Taustajärjestelmä hankitaan yhdessä valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmäosakeyhtiön kanssa, jolloin lipputuotteita on mahdollista yhdistää myös valtakunnallisesti.
  • Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa HSL-kortin ja HSL-sovelluksen lipputuotteet yhdenmukaistetaan vuoden 2020 aikana.