Junaliikenteen kilpailu ratkesi: HSL:n junia liikennöi VR myös 2020-luvulla

HSL:n junien liikennöitsijänä jatkaa myös vuoden 2021 jälkeen VR. HSL:n hallitus päätti asiasta kokouksessaan tiistaina 5.5.2020. Sopimus on kymmenen vuoden mittainen, ja se alkaa kesäkuussa 2021.

Kilpailutuksen tavoitteena oli parantaa niin Helsingin seudun junaliikenteen laatua kuin myös sen taloudellista kestävyyttä. Nämä tavoitteet toteutuivat.

Kilpailutuksen tuloksena sopimukseen kuuluvien tehtävien hintataso on alentunut jopa 40 prosentilla vuodesta 2015 lähtien. Junaliikenteen kokonaiskustannusten säästö on noin 24 prosenttia, ja 10 vuoden sopimuskaudella säästöjä syntyy arviolta 275 miljoonaa euroa. Uusi sopimus tuo junaliikenteeseen merkittäviä tehostamistoimenpiteitä ja hinnan alennuksia vielä nykyisestä hintatasosta.

”Tämä on meille erityisen tärkeää varsinkin nyt, kun koronaviruksen aiheuttama taloudellinen ahdinko rasittaa talouttamme rankalla kädellä vielä vuosia”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Hinnan lisäksi uudessa sopimuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota liikenteen laadun ja palvelun kehittämiseen.

”Saavutimme kilpailutuksella toivotun lopputuloksen: mahdollisuuden entistä parempaan junaliikenteeseen HSL-alueella”, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila. ”Samalla junat ovat entistä vahvemmin osa HSL:n muuta liikennettä siinä missä vaikkapa bussit, ratikat ja metro.”

Uuden sopimuksen myötä HSL:llä on entistä suurempi vastuu junaliikenteen palvelutasosta, ja esimerkiksi junien matkustajainformaatio muuttuu yhdenmukaisemmaksi HSL:n muun liikenteen kanssa.

Sopimus sisältää junien liikennöinnin lisäksi niiden kunnossapidon. HSL tarjoaa liikennöitsijälle tarvittavan junakaluston, jonka se on vuokrannut Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:ltä.

Taustalla monivuotinen projekti

Nyt päätökseen tullut kilpailutus käynnistyi vuonna 2017, ja se toteutettiin niin kutsutulla kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjoajien soveltuvuutta kilpailuun, ja kelpoisuusvaatimukset täyttäneet tarjoajat pääsivät mukaan neuvottelumenettelyyn. Tarjouksen jätti lopulta kaksi tarjoajaa, VR ja Go-Ahead Group. Go-Ahead Groupin tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena, mutta VR oli parempi myös tarjousten vertailussa sekä laadun että hinnan pisteissä.

Junaliikenteen kilpailutusta on valmisteltu HSL:ssä ja sen edeltäjässä YTV:ssä melkein koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2004 perustettiin kalustoyhtiö Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, joka omistaa kaikki HSL:n liikenteessä käytettävät 81 Flirt-junaa. Kalustoyhtiö vuokraa junat HSL:lle, joka puolestaan luovuttaa junat edelleen liikennöitsijälle.

Tuo liikennöitsijä on tähänkin mennessä ollut VR, jolta HSL on tilannut liikenteen aiemmin suorahankintana.

Kymmenvuotinen sopimus voimaan kesäkuussa 2021

Uusi sopimuskausi alkaa 27.6.2021 ja on voimassa kymmenen vuotta. Sopimus sisältää lisäksi kolme optiovuotta. Sopimuksen arvo on vuodessa 36 miljoonaa euroa ja noin 400 miljoonaa koko sopimuskaudella.