Liityntäpysäköintiä käytetään eniten työmatkoilla

Liityntäpysäköintimatkoista yli 90 % alkaa kotoa ja runsas puolet niistä päättyy työpaikalle. Tärkeimpinä syinä liityntäpysäköinnin käyttämiseen autoilijat mainitsevat ruuhkat, vaikeuden löytää pysäköintipaikkaa ja pysäköinnin hinnan määränpäässä. Tiedot selviävät syksyllä 2019 teettämästämme Helsingin seudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköintitutkimuksesta.

Tutkimus tehtiin ensimmäistä kertaa kokonaan nettikyselynä Helsingin seudun työssäkäyntialueen raide- ja linja-autoasemien sekä tärkeimpien bussipysäkkien liityntäpysäköintialueilla. Autojen tuulilaseihin ja polkupyörien ohjaustankoihin jaettiin aamupäivällä tutkimuskortti, jossa oli QR-koodi ja nettiosoite, joista pääsi vastaamaan tutkimukseen. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2 344 autoilijaa ja 1 371 pyöräilijää. 

Liityntäpysäköintiä käyttävistä autoilijoista 76 % kertoo jatkavansa matkaa joukkoliikenteellä, pyöräilijöistä joukkoliikenteeseen suuntaa 80 %. Osuus on laskenut vuoden 2014 vastaavasta tutkimuksesta, jossa 89 % molemmista ryhmistä ilmoitti, että jatkaa matkaansa joukkoliikenteellä. 

Kehäradan ja länsimetron uusien asemien yhteydessä on lukuisia palveluita sekä autoilijoille että pyöräilijöille. Ne todennäköisesti houkuttelevat liityntäpysäköintipaikoille muitakin kuin joukkoliikenteen matkustajia. Liityntäpysäköinti on kuitenkin tarkoitettu niille, jotka jatkavat matkaansa joukkoliikenteellä, sillä paikat tarjoavat helpon liityntäyhteyden niillekin, jotka asuvat kauempana asemasta tai pysäkistä. Liityntäpysäköinti myös vähentää ruuhkia ja auttaa sujuvoittamaan Helsingin seudun liikennettä.  

Liityntäpysäköintipaikkojen käyttöaste oli vuonna 2019 keskimäärin 75 %. Vuosina 2015–2019 käyttöaste on kasvanut seitsemän prosenttiyksikköä. Tulevaisuudessa liityntäpysäköinnin suosio kasvaa yhä, kun länsimetron jatke Kivenlahteen valmistuu ja seudun raideliikennettä kehitetään. 

Tutkimuksessa kysyttiin myös liityntäpysäköinnin kehityskohteita. Vastaajat toivoivat, että pysäköintipaikalta on sujuva joukkoliikenneyhteys, liityntäpysäköintipaikkoja on riittävästi ja että pysäköintialue on lähellä matkan lähtöpaikkaa. Lisäksi toivottiin, että turvallisuuteen kiinnitetään huomiota.