Osavuosikatsauksemme arvioi, että koko vuoden tuloksemme jää rajusti alijäämäiseksi

Koronapandemian aiheuttamat lipputulomenetykset ovat kääntäneet keväällä taloutemme suunnan. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsauksemme arvioi koko vuoden tuloksemme olevan yli 113 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun olimme talousarviossa varautuneet 23 miljoonan euron alijäämään.

Olemme arvioineet lipputulomenetyksiä erilaisten tulevaisuuskuvien pohjalta. Osavuosikatsaus perustuu arvioon, jonka mukaan joukkoliikenteen käyttö lisääntyy asteittain kesän lopulta lähtien ja matkustaminen olisi vuoden lopussa noin 15 prosenttia normaalia alemmalla tasolla.

Matkustajamäärien kehitystä on kuitenkin toistaiseksi erittäin vaikeaa arvioida. Jos asiakkaamme palaavat joukkoliikenteeseen arvioitua hitaammin tai matkustaminen vähenee uudelleen esimerkiksi uusien rajoitusten takia, lipputulojen menetys voi olla huomattavasti ennustetta suurempi.

Osavuosikatsaus arvioi vuoden 2020 toimintatuottojen olevan noin 632 miljoonaa euroa, 16 prosenttia talousarviota vähemmän. Lipputuloja kertyy osavuosikatsauksen ennusteen mukaan 271 miljoonaa euroa, liki 31 prosenttia talousarviota vähemmän. Matkustajamäärät jäävät osavuosikatsauksen arvion mukaan koko vuonna 35 prosenttia alle vuoden 2019 tason.

Toimintakulut jäävät 727 miljoonaan euroon, jolloin ne alittaisivat talousarvion 32 miljoonalla eurolla. Joukkoliikenteen operointikustannuksissa syntyy säästöjä 27 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen kuluerä ovat bussiliikenteen operointikustannukset, joissa kertynee säästöä 17 miljoonaa euroa.

Säästöt syntyvät muun muassa siitä, että aikaisimme kesäliikenteen alkamista. Investointimenot jäävät näillä näkymin kolmisen prosenttia alle talousarvion, koska olemme tarkentaneet eri hankkeittemme aikatauluja.  

Meille oli kertynyt vuoden 2019 loppuun mennessä 69 miljoonaa euroa ylijäämää, mutta emme voi kattaa ennustettua alijäämää kokonaan edellisten vuosien ylijäämillä. Siksi olemme hakeneet valtiolta 100 miljoonan euron suoraa tukea Helsingin seudun joukkoliikenteelle.