Bussikaluston laatu nousi kevään tutkimuksessamme ennätystasolle

Keväällä tekemämme tutkimus joukkoliikennekaluston laadusta kertoo, että bussien kunto koheni selvästi syksyyn 2019 verrattuna. Bussikaluston laatu koheni lähes kaikilla tekijöillä mitattuna syksyyn 2019 verrattuna.

Tutkimme kalustoa havainnoimalla ja mitä enemmän laadussa todetaan poikkeamia, sitä enemmän poikkeamapisteitä kertyy. Koko bussikaluston poikkeamapisteiden keskiarvo oli 19, kun viime syksynä luku oli 34. Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden bussiliikennöitsijöiden kaluston laatu parani viime syksyyn verrattuna.

Metrojunan keskimääräiset poikkeamapisteet olivat keväällä 31, kun viime syksynä pisteitä kirjattiin 49. Laatupoikkeamat olivat samanlaisia kuin ennenkin eli niitä kirjattiin ikkunoihin, ikkunanpieliin, seiniin ja tukitankoihin liittyen.   

Lähijunaliikenteessä tutkimme Sm5-kalustoa, jota on kahta sarjaa. Molempien junasarjojen poikkeamapisteet laskivat viime syksyyn verrattuna ja ero junasarjojen välillä kaventui. Lähijunissa kirjattiin eniten istuimien siisteyteen liittyviä puutteita.

Raitiovaunujen tulos heikentyi hieman viime syksyn ennätyksestä, mutta oli edelleen varsin hyvä. Poikkeamapisteiden keskiarvo oli 11, kun viime syksynä lukema oli 4. Poikkeamien määrää nosti viime syksyyn verrattuna muun muassa istuimien ja lattioiden siisteys ja kunto.   

Pandemia ei pysäyttänyt tutkimusta
 

Tutkimme keväällä 2020 yhteensä noin 4 100 bussin, raitiovaunun ja junayksikön laatua.  Tutkimus alkoi tammikuussa ja jatkui toukokuuhun eli se tehtiin normaalisti koronasta  huolimatta.

”Bussien parantunutta tulosta voi selittää muun muassa pandemian aikainen tehostettu siivous”, ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori sanoo. ”Myös metrojunien poikkeamapisteet laskivat koronan aikana. Raitiovaunuissa ja junissa poikkeamien määrä sen sijaan kasvoi epidemian puhjettua. On mahdollista, että esimerkiksi istuimien ja lattioiden puutteiden huomaaminen oli entistä helpompaa, kun vaunuissa matkusti tavallista vähemmän väkeä.”

Havainnoinnin tavoitteena on parantaa matkustajien kokemaa laatua. Käytämme tuloksia liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten ja niiltä perittävien laatusanktioiden määrittelyyn sekä kaluston laadun kehittämiseen.

Kaluston laatumittauksia täydentävät matkustajien antama asiakaspalaute sekä asiakastyytyväisyystutkimus. Näin muodostuu kaluston laadusta kokonaiskuva, jota käymme liikennöitsijöiden kanssa säännöllisesti läpi joukkoliikenteen laadun parantamiseksi.