Osavuosikatsaus 2/2020 arvioi, että tuloksemme jää reilusti alijäämäiseksi

Osavuosikatsauksemme 2/2020 arvioi koko vuoden tuloksemme olevan noin 60 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossamme oli varauduttu 23 miljoonan euron alijäämään. Odotettua heikompi tulos johtuu etupäässä siitä, että arvioimme lipputuloja kertyvän vajaat 254 miljoonaa euroa, lähes 138 miljoonaa euroa talousarvion ennustetta vähemmän.

Lipputulot ovat vähentyneet koronapandemian vuoksi. Virustilanteen epävarmuuden vuoksi myös loppuvuoden matkustajamäärien arvioiminen on vaikeampaa kuin tavallisesti. Asiakkaamme alkoivat kesällä vähitellen palata joukkoliikenteeseen, mutta syksyllä kehitys on kääntynyt uudelleen huonompaan suuntaan.

Osavuosikatsaus arvioi, että koko vuoden toimintatuottomme ovat hieman alle 675 miljoonaa euroa, lähes 11 prosenttia alle talousarvion. Toimintakulut jäänevät noin 717 miljoonaan euroon, jolloin ne alittaisivat talousarvion 5,5 prosentilla.

Toimintakulujen suurin erä ovat operointikorvaukset, joita maksamme liikennöitsijöille, ja niiden arvioidaan alittavan talousarvion lähes 37 miljoonalla eurolla. Säästöt syntyvät muun muassa siitä, että olemme sopeuttaneet liikenteen tarjontaa. Bussiliikenteen kustannuksia on laskenut myös odotettua edullisempi polttoaine.

Meille on edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää, jonka käytämme alijäämän kattamiseen. Valtio on myöntänyt meille tämän vuoden lipputulomenetyksien kattamiseen noin 57 miljoonan euron tukipaketin, joka riittää kattamaan vajaa puolet vuoden loppuun mennessä syntyvästä kassavajeestamme.

”Joukkoliikenteen selviytyminen edellyttää valtiolta pitkäjänteistä elvytystä kriisivuosien yli, sillä palautuminen vuoden 2019 matkustajamääriin ja tulopohjaan kestää kauan”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.