HSL:n hallitus: Joukkoliikenne tarvitsee pikaisia valtion tukitoimia

HSL:n taloudelliset näkymät ovat heikentyneet entisestään alkuvuodesta. Matkustajamäärät ovat pudonneet lähes 60 prosenttia normaalista, ja Traficomin rajoitukset pitävät osaltaan matkustajamäärät edelleen tavallista alemmalla tasolla. Tämän takia koko vuoden lipputulot jäävät 150-160 miljoonaa vuoden 2019 lipputuloista. Välttämättömän liikkumisen turvaamiseksi HSL:n liikennöintikustannukset ja palvelutaso ovat kuitenkin lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019. Tilanteesta selvitäkseen HSL tarvitsee valtion tukea.

Traficomin päätökset joukkoliikenteen rajoitustoimista ovat vähentäneet matkustamista entisestään. Toimet matkustamisen väljyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ovat perusteltuja, mutta niiden seurauksena matkustus on pudonnut lähes 60 prosenttia normaalista tasosta. Tämän hetken arvio on, että HSL:n lipputulot jäävät vain 230 miljoonaan euroon, kun vuoden alussa arvioimme lipputulot 255 miljoonaksi. Vuonna 2019 myynti oli 383 miljoonaa euroa. HSL:n operointikustannukset ja palvelutaso ovat edelleen lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019 eli 515 miljoonassa.

Seudun kunnilla ei ole koronatilanteessa mahdollisuutta lisätukeen joukkoliikennepalveluiden ylläpitämiseksi. Jos valtio ei tule avuksi, joukkoliikenteen palvelutasoa joudutaan merkittävästi leikkaamaan, mikä haittaisi ihmisten välttämätöntä liikkumista.

”Olemme kiitollisia siitä tuesta, jota valtio osoitti viime vuonna kaupunkijoukkoliikenteelle. Sen avulla pystyimme kattamaan osan viime vuoden rahoitusvajeesta. Tämä tuki on kuitenkin jo käytetty, ja vuosi 2021 on joukkoliikenteen kannalta entistä vaikeampi. Lisätukea tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan palvelutason turvaamiseksi tulevaisuudessakin”, HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava sanoo.

Joukkoliikenteen palvelutaso uhkaa heikentyä merkittävästi

Koronarajoitukset vaikuttavat ihmisten liikkumiseen vielä pitkään, eikä joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulojen nopeaa palautumista ole odotettavissa. Ilman taloudellista tukea kaupunkien joukkoliikenteen palvelutaso uhkaa romahtaa. Jos uhkakuvat toteutuvat, vaakalaudalla ovat monet Helsingin seudun ja valtion yhteiset tavoitteet: seudun liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittäminen, asukkaiden liikkumistarpeet, päästötavoitteet ja koko Suomen ympäristötavoitteet. Panostus joukkoliikenteeseen tukee koko Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteitä.

”Tukea tarvitaan myös seudun ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Joukkoliikenteen hyvän palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen tukevat toimivaa kaupunkiympäristöä, maankäyttöä, palveluita tuottavaa yritystoimintaa ja tärkeiden ympäristötavoitteiden saavuttamista sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa”, HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell korostaa.