Metro ja lähijunat paransivat viimesyksyisessä kaluston laatututkimuksessamme

Metrossa ja lähijunissa kirjatiin syksyllä 2020 laatupoikkeamia huomattavasti viime kevättä vähemmän. Myös bussien ja raitiovaunujen kunto pysyi korkealla tasolla. Hyviä tuloksia selittänee muun muassa koronapandemian aikainen tehostettu siivous.

Metron tulos parani viime syksyn laatututkimuksessamme selvästi kevääseen 2020 verrattuna. Tutkimme kalustoa havainnoimalla ja mitä enemmän laadussa todetaan poikkeamia, sitä enemmän poikkeamapisteitä kertyy. Metrojunille kirjattiin syksyllä keskimäärin 19 poikkeamapistettä, kun keväällä pisteitä kertyi 31.

Varsinkin seinissä ja tukitangoissa oli selvästi vähemmän puutteita kuin aikaisemmin. Kaikkien kolmen vaunusarjan poikkeamapisteet laskivat ja erot sarjojen välillä pysyivät pieninä.

Lähijunille kirjattiin syksyllä keskimäärin 43 poikkeamapistettä, kun keväällä lukema oli 62. Tutkimme lähijunaliikenteessä Sm5-kalustoa, jota on kahta sarjaa. Molempien junasarjojen poikkeamapisteet laskivat viime keväästä ja ero junasarjojen välillä kaventui.

Bussien tulos pysyi samalla ennätyshyvällä tasolla kuin keväällä. Ainoastaan korin ulkopintojen poikkeamapisteet nousivat hieman eli esimerkiksi lommoja ja maalivaurioita kirjattiin jonkun verran kevättä enemmän.

Raitiovaunujen tulos pysyi kutakuinkin samalla tasolla kuin keväällä ja oli edelleen varsin hyvä. Poikkeamapisteitä kirjattiin keskimäärin 12 per vaunu, kun keväällä keskiarvo oli 11 pistettä.

Istuimet olivat entistä paremmassa kunnossa, sen sijaan ikkunoista löytyi puutteita aiempaa enemmän. Nivelraitiovaunujen ja Articien poikkeamapisteissä ei juuri ollut eroja.

”Joukkoliikennekalustoa on siivottu tehostetusti koronapandemian aikana, millä on ilmeisesti osuutensa hyviin tuloksiin”, ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori sanoo. ”Tehostettu siivous näkyi bussien luvuissa jo keväällä. Syksyllä sen vaikutukset alkoivat näkyä myös kiskokalustossa. Esimerkiksi metron seinien ja tukitankojen entistä pienempi poikkeamien määrä selittynee sillä, että töhryjä ja sotkuja oli koronasiivouksen ansiosta entistä vähemmän.”

Tutkittavana oli yli 4 000 kulkuvälinettä 

Syksyn 2020 tutkimuksessa havainnoitiin yhteensä 4 150 bussin ja kiskokulkuneuvon laatua. Tutkimus alkoi elokuun puolivälissä ja jatkui marraskuun puoliväliin eli toteutimme tutkimuksen normaalisti koronasta huolimatta.

Käytämme tuloksia liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten ja niiltä perittävien laatusanktioiden määrittelyyn sekä kaluston laadun kehittämiseen.

Kaluston laatumittauksia täydentävät asiakkaiden antama palaute sekä asiakastyytyväisyystutkimus. Tällä tavalla muodostuu kaluston laadusta kokonaiskuva, jota käymme liikennöitsijöiden kanssa säännöllisesti läpi joukkoliikenteen tason parantamiseksi.

Aloitimme kaluston laatututkimukset vuonna 2012. Sen jälkeen asiakkaittemme tyytyväisyys joukkoliikennevälineiden laatuun on jatkuvasti noussut.