Blogi: Yhtenäisesti toimiva ja vetovoimainen metropolialue – ja mitä kaikkea muuta? Tunnelmia MAL 2023 -prosessin alkumetreiltä

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteisen MAL 2023:n suunnittelutyö on käynnistynyt. Puiteohjelma on hyväksytty luottamuselimissä - niin Helsingin seudun yhteistyökokouksessa HSYK:ssä, HSL:n hallituksessa kuin KUUMA-seudun johtokunnassakin.

Tänä vuonna tarkastelemme erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen nykytilaa ja kehityssuuntia, luomme skenaarioita. Niiden pohjalta käymme keskustelua visiosta ja tavoitteista. Loppuvuonna uudet, kuntavaalien jälkeen nimitetyt luottamuselimet päättävät MAL 2023- suunnitelman valmistelua ohjaavasta seudun visiosta, tavoitteista ja mittareiden tavoitetasoista. Pureudumme myös monien erillisteemojen käsittelyyn tuottaaksemme tarkempaa ymmärrystä suunnitteluun. Ensi vuonna työstämme itse suunnitelmaluonnosta.

Korona, korona ja korona. Tulevina kuukausina etsimme yhdessä vastauksia hankaliin kysymyksiin. Miten kauan pandemiavaihe kestää? Miten liikkuminen, asuminen ja palveluiden käyttö on muuttunut pandemian aikana? Jääkö jokin ilmiö pysyväksi ja miten voimakkaasti? Mistä lähtökohdista tulevaisuutta rakennetaan? Miten asumisen ja liikkumisen tarpeet muuttuvat ja miten muutos haastaa erilaisten toimien tarvetta ja ajoitusta? Johtotähtenä kuitenkin säilynee seudun myönteinen kehittäminen yhtenäisesti toimivana ja vetovoimaisena metropolialueena. Vai onko seudun visiota ja kehittämisen tavoitteita tarpeen kenties säätää ja tarkentaa?

Monia tärkeitä lähtökohtia Helsingin seudun tulevaisuuden suunnittelulle odotetaan myös valtion taholta. Hallituskausi on puolivälissä ja merkittäviä teemoja on valmistelussa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne12 valmistuu ensin. Kaupunkiseutujen huomiointi on Liikenne 12 -tavoitteiston valossa hyvä. Sen sijaan riittävien resurssien varaaminen sekä tarkemman investointi- ja suunnitteluohjelman sisältö on vielä auki. Jatkossa hyvin tärkeäksi muodostuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun ja seudullisen suunnitteluprosessin keskinäinen vuorovaikutus – toinen toistaan kirittäen, yleisestä yksityiskohtaiseen ja päinvastoin keskustellen ja vaikutuksia konkretisoiden. Fossiilittoman liikenteen tiekartta on hakenut keinoja liikenteen päästövähennysten saavuttamiseen ja liikenteen vero- ja maksu-uudistus pohtii osin samoja teemoja. Sitovat päätökset näiden pohjalta ovat suunnittelun näkökulmasta ensiarvoisen tärkeitä: Mihin palikat lähivuosina asettuvat, minkä pohjalle Helsingin seudun liikennejärjestelmää rakennetaan?

Korona haastaa myös yhteistyömuotojamme niin valmistelussa kuin luottamushenkilöiden vuorovaikutuksessakin. Kuntavaalit jo siirtyivät ja uudet päätöksentekijät pääsevät luottamustoimiinsa muutaman kuukauden viipeellä. Seudullisessa yhteistyössä myös seudullinen keskustelu on ensiarvoisen tärkeää ja prosessin fasilitoinnissa haluamme luoda parhaat mahdolliset olosuhteet seudun luottamushenkilöiden keskinäiselle vuoropuhelulle. Virkamiesvalmistelu on olosuhteista huolimatta tuottanut jo oivan puiteohjelman. Myös uusia, tehokkaita toimintatapoja olemme oppineet hyödyntämään. Toivottavasti syksyllä meillä on jo mahdollisuus tavata kasvotusten, kun käymme seudun tulevaisuutta yhdessä pohtimaan.

Sini Puntanen

Liikennejärjestelmä ja tutkimukset osaston johtaja, HSL

Valmistelutyötä koordinoivan MAL-projektiryhmän puheenjohtaja