Kysymme työnantajilta etätyöstä

Kuinka suuri on etätyötä tekevien määrä Helsingin seudulla, kun koronapandemia hellittää ja liikkumisrajoitukset poistuvat? Etätyö vaikuttaa suuresti myös joukkoliikenteen käyttöön, minkä vuoksi haluamme selvittää työnantajien näkemyksiä etätyön määrästä koronapandemian jälkeen.

Taloustutkimus ottaa toimeksiannostamme yhteyttä 350 HSL-alueella toimivaan yritykseen. Haastattelut alkavat viikolla 17. Keräämme työnantajien näkemyksiä, jotta voimme paremmin suunnitella palveluitamme tuleviin liikkumistarpeisiin.