Lue liittojen vetoomus: Joukkoliikenne tarvitsee koronatukea ja elvytystä

Paikallisliikenneliitto on lähettänyt yhteistyössä Kuntaliiton ja Linja-autoliiton kanssa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle kirjeen, jossa pyydetään valtiolta lisätukea kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle. Tämä tuki on myös HSL:lle ensiarvoisen tärkeää.

Joukkoliikenteen tilanne jatkuu erittäin vaikeana 2021. Kevään rajoitukset ovat heikentäneet tilannetta entisestään. Paikallisliikenneliitto arvioi lipputulomenetysten tänä vuonna olevan noin 201 miljoonaa euroa koko Suomessa, ja tästä HSL:n osuus on merkittävä. 

Paikallisliikenneliitto on yhteistyössä Kuntaliiton ja Linja-autoliiton kanssa lähettänyt liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle  kirjeen, jossa pyydämme valtiolta apua ja lisätukea kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle. Toivomme että kehysriihessä linjataan, miten kaupunkiseutujen joukkoliikennettä voidaan vielä 2021 elvyttää. Kirje 14.4.2021 on tässä (pdf-tiedosto).

Joukkoliikennepalveluilla on turvattu kansalaisten pääsyä töihin, palveluihin ja eri toimintoihin koronan kaikissa vaiheissa ottaen huomioon THL:n ohjeet suojaustoimenpiteistä. Joukkoliikennepalveluissa on tehty kaikki voitava lisättyjen terveysturvallisuusohjeiden ja tartuntatautilain toteuttamiseksi.

Kahdella alueella on käytetty tartuntatautilaissa viimesijaiseksi keinoksi tarkoitettua matkustajamäärien rajoittamista, mikä on kasvattanut epäluottamusta palveluun ja vähentänyt matkustusta edelleen jo lähtökohtaisesti matalalta kuormitustasolta. Kaupunkiliikenteen tyypilliset matkustajamäärät ovat tällä hetkellä 40-50 % normaalitilanteesta. Pelko, epävarmuuden tunne ja rajoitukset ohjaavat osaa asiakkaista henkilöautoiluun.

Joukkoliikenteen tulee olla kaupunkiliikenteen selkäranka. Valtiontukien käytön sääntöjä on koronakriisin aikana lievennetty Euroopassa, jotta toimintoja voidaan ylläpitää ja elvyttää. Elpyminen pandemiasta ja luottamuksen palautuminen kestävät useamman vuoden. Toivomme, että kaupunkiseutujen joukkoliikenteen koronatuki nähtäisiin koko pandemian ajalta kustannustukena liikevaihdon ja palvelujen myyntitulojen pienentymiseen sekä tukena huoltovarmuuden ja hyvätasoisen palvelun ylläpitämiseksi.

Suomi ja EU pyrkivät strategioissaan rakentamaan tietä kestävään, vähäpäästöiseen, kohtuuhintaiseen ja saavutettavaan liikennejärjestelmään. Tehokas ja toimintavarma joukkoliikenne on kaupunkien elinvoimaisuuden ja palautumisen edellytys. Joukkoliikenne on keskeinen osa matkalla kestävään tulevaisuuteen.