Linjasimme periaatteita, joilla säästämme bussiliikenteessä ensi talvena

Olemme linjanneet periaatteita, joiden mukaan aiomme säästää bussiliikenteessä talviliikennekaudella 2021-2022. Haemme säästöjä koko HSL-alueelta ja kaikesta liikenteestä, jotta asiakkaille aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Tavoitteemme on vähentää viikkotason liikennöintikustannuksia kahdella prosentilla kevääseen 2021 verrattuna.

Olemme linjanneet periaatteita, joilla etsimme säästöjä ensi talven bussiliikenteestä. “Pienenämme kustannuksia laaja-alaisesti koko HSL-alueella ja kaikessa bussiliikenteessä. Tällä tavalla säästötoimet jakautuvat niin, että asiakkaillemme aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa”, osastonjohtaja Tero Anttila sanoo.

Säästämisen tarve johtuu koronasta. Matkustajamäärien lasku on iskenyt pahasti talouteemme. Tällä hetkellä matkustajia kulkee joukkoliikenteessä 40-60 prosenttia koronaa edeltävästä määrästä riippuen siitä, mistä liikennevälineestä on kyse.

Ajoaikojen nopeutuminen pienentää liikennöintikustannuksia

Ensisijainen säästötoimenpide on se, että pyrimme hyötymään bussien ajoaikojen nopeutumisesta. Bussiliikenne on nopeutunut, koska matkustajia kulkee entistä vähemmän ja muu ajoneuvoliikenne on vähentynyt.

Meillä on jo kokemusta nopeutumisen tuomista säästöistä. Monilla bussilinjoilla tulivat helmikuussa 2021 ajoaikojen nopeutumisen vuoksi käyttöön uudet aikataulut, mikä pienensi jonkun verran bussiliikenteen kustannuksia.

Seuraava toimenpide on arvioida uudelleen ruuhka-aikojen liikennetarjontaa. Korona on verottanut erityisesti ruuhka-aikojen matkustamista. On todennäköistä, että ruuhka-ajan kysyntä elpyy pandemian jälkeen hitaammin kuin muiden aikojen matkustaminen. Vuorojen vähentämisen ohella meillä on harkinnassa ruuhka-aikojen lyhentäminen. Silloin aika, jolloin bussiliikenne on tiheimmillään, olisi nykyistä lyhyempi.

“Tavoitteemme on kuitenkin pitää ruuhka-aikojen liikenne jatkossakin pääpiirteissään hyvällä tasolla”, Tero Anttila sanoo.

Edellä mainittujen keinojen jälkeen säästämme leikkaamalla liikennöintiaikoja, harventamalla vuorovälejä tai lakkauttamalla liikennöintipäiviä linjakohtaisesti.

Säästöjä syntyy kuusi miljoonaa euroa vuodessa

Olemme hahmotellet sitä, millaisia säästötoimia bussiliikenteeseen on odotettavissa eri kunnissa.

Sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla säästöt on tarkoitus kohdentaa etenkin ruuhka-ajan liikenteeseen muun muassa vuorovälejä harventamalla.

Itä-Vantaalla alkaa syksyllä 2021 Lahdenväylän linjastosuunnitelman mukainen liikenne, mutta lauantailiikenteeseen suunniteltu vuorovälien tihentäminen jää toteutumatta. Harvennettu iltaliikenne alkaa monilla linjoilla suunniteltua aikaisemmin.

Keravalla harvennamme ruuhka-ajan vuorovälejä Helsinkiin suuntautuvassa seutuliikenteessä. Sisäisessä liikenteessä lakkautetaan yksittäisiä vähän käytettyjä vuoroja.

Kirkkonummella kavennamme ruuhkaliikenteen liikennöintiaikoja ja yksittäisillä linjoilla lyhennetään ruuhka-ajan tiheän liikenteen kestoa.

Sipoossa tulee käyttöön uusi liikennöintisopimus, joka laskee kustannustasoa merkittävästi. Tuusulassa lakkautamme yksittäisiä vähän käytettyjä vuoroja.

“Ensi talven tavoitteemme on vähentää bussiliikenteen viikkotason liikennöintikustannuksia noin kahdella prosentilla kevääseen 2021 verrattuna. Säästötoimet, joita olemme kaavailleet, pienentävät bussiliikenteen liikennöintikustannuksia noin kuudella miljoonalla eurolla vuodessa”, Anttila sanoo.