Asiakkaittemme tyytyväisyys joukkoliikenteeseen on pysynyt korkealla tasolla

Kevään asiakastyytyväisyystutkimuksessamme 90 prosenttia vastaajista antoi joukkoliikenteen palveluille kiitettävän arvosanan.

Asiakkaittemme tyytyväisyys joukkoliikenteeseen on koronasta huolimatta pysynyt korkealla tasolla. Kevään asiakastyytyväisyystutkimuksessa 90 prosenttia vastaajista oli joukkoliikenteen palveluihin erittäin tai melko tyytyväisiä antaen niille yleisarvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1–5.

Keväällä 2020 tyytyväisten vastaajien osuus oli 88 prosenttia. Joukkoliikenteen yleisarvosanan keskiarvo oli tänä keväänä 4,19. Keväällä 2020 keskiarvo oli 4,13.

Tyytyväisimpiä olivat metromatkustajat, joista 94 prosenttia antoi joukkoliikenteelle arvosanan 4 tai 5. Raitiovaunuliikenteessä tyytyväisten asiakkaiden osuus oli 91 prosenttia ja bussiliikenteessä 89 prosenttia. Lähijunaliikenteessä tyytyväisten osuus oli 84 prosenttia.

Metro- ja bussimatkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen nousi keväästä 2020. Matkustaminen kävi vastaajien mielestä sekä metrossa että busseissa entistä nopeammin ja sujuvammin. Myös vaihtaminen joukkoliikennevälineestä toiseen oli entistä jouhevampaa.

Raitiovaunumatkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen pysyi samalla tasolla kuin vuosi sitten. Lähijunaliikenteessä matkustajien tyytyväisyys laski neljä prosenttiyksikköä keväästä 2020. Tulosta voivat selittää esimerkiksi alkuvuoden junaliikennettä haitannut kylmä ja luminen sää sekä ratatyöt.

Korona huolestutti asiakkaita aiempaa vähemmän

Vastaajista 74 prosenttia piti joukkoliikenteellä matkustamista turvallisena kevään koronatilanteessa, kun syksyllä 2020 lukema oli 69 prosenttia. Vastaajista 84 prosenttia oli tyytyväisiä tiedonsaantiin muutoksista, joita pandemia aiheutti joukkoliikenteeseen. Tiedonsaantiin tyytyväisten osuus kohosi keväästä 2020.

Vastaajista 84 prosenttia piti matkalippujen tarkastajien toimintaa kohteliaana ja asiallisena. Edellisen kerran matkalippujen tarkastajista kysyttiin syksyllä 2019, jolloin tyytyväisiä oli 87 prosenttia vastaajista.

Vastaajia oli tavallista vähemmän

Mittaamme asiakkaitten tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin lähes ympärivuotisella kyselyllä. Tutkimusta tehtiin keväällä maanantaista perjantaihin busseissa, raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa.

Koska matkustajien turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, Taloustutkimus Oy turvautui kenttätöissä erityisjärjestelyihin koronariskin takia. Haastattelijat käyttivät kasvomaskeja, kirjoitusalustoja puhdistettiin säännöllisesti ja vastaajille jaettiin henkilökohtaiset kynät tartuntariskin pienentämiseksi.

Koronapandemia on vaikuttanut liikennöintiin, matkustajamääriin ja vastaajajoukkoon, mikä voi heijastua tulosten luotettavuuteen. Kyselyyn vastasi noin 6 900 matkustajaa, kun keväällä 2019 vastaajia oli  lähes
30 000. Aineistoa kerättiin helmikuun alusta toukokuun lopulle eli tutkimuskausi alkoi ja päättyi tavanomaista myöhemmin. Tutkimus oli tauolla pandemian takia 11.3.–2.5.