Lähijunat siirtyivät uuteen aikaan sunnuntaina, kun kilpailutettu liikenne alkoi

Helsingin seudun junaliikenne siirtyi uudelle aikakaudelle eilen, sunnuntaina 27. kesäkuuta, kun raiteilla alkoi ajaa tarjouskilpailun voittanut liikennöitsijä ensimmäistä kertaa Suomessa. Jo aiemmin seudun junia suorahankintasopimuksella liikennöinyt VR valittiin HSL-alueen lähijunien liikennöijäksi kymmenvuotisella sopimuksella runsas vuosi sitten ratkaistussa tarjouskilpailussa.

Uuden sopimuksen myötä tavoitteenamme on, että liikenteen laatu, luotettavuus ja kustannustehokkuus paranevat. Liikenteen tilaajana päätämme nyt entistä vahvemmin oman lähijunaliikenteemme suunnittelusta ja sen asiakaskokemuksen muodostamisesta. Junaliikenne on tähänkin asti ollut merkittävä osa liikennettämme.

Tavoitteenamme on järjestää Helsingin seudulle paras mahdollinen junaliikenne. Julkisena toimijana meillä on samalla vastuu myös siitä, että käytämme verorahoja vastuullisesti.

Junaliikenteen kilpailuttaminen on johdonmukaista jatkoa bussiliikenteen tarjouskilpailuille, joista ensimmäiset järjestettiin Helsingin seudulla vuonna 1994. Uusi sopimus tuo junaliikenteeseen merkittäviä säästöjä. Sopimuksen arvo on vuodessa 36 miljoonaa euroa ja noin 400 miljoonaa koko sopimuskaudella.

Uuden sopimuksen myötä myös jotkin konkreettiset asiat muuttuvat. Esimerkiksi HSL-liikenteen konduktöörit saavat uudet työasut, ja myös junien kuulutukset uudistuvat elokuussa.

Kilpailutusprojektilla on pitkä historia

Junaliikenteen kilpailutusta on valmisteltu HSL:ssä ja sen edeltäjässä YTV:ssä melkein koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2004 perustettiin kalustoyhtiö Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, joka omistaa kaikki HSL:n liikenteessä käytettävät 81 Flirt-junaa. Kalustoyhtiö vuokraa junat meille ja me puolestamme luovuttamme junat edelleen liikennöitsijälle.

Itse kilpailutus toteutettiin niin kutsulla kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä, jonka ensimmäisessä vaiheessa kävimme markkinavuoropuhelua eri kansainvälisten toimijoiden kanssa. Itse tarjouskilpailuun valittiin seitsemän osallistujaa, ja tarjouksia saimme kaksi kappaletta. Näistä voittajaksi valikoitui VR.