Bussikaluston laatu kohosi kevään tutkimuksessamme ennätykseen

Kevään 2021 tutkimuksemme joukkoliikennekaluston laadusta kertoo, että busseille kirjattiin laatupoikkeamia vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myös metrojunien ja raitiovaunujen tulos nousi viime syksystä.

Bussien kunto nousi ennätystasolle HSL:n tämän kevään laatututkimuksessa. Bussit saivat keskimäärin 11 poikkeamapistettä, kun syksyllä 2020 pisteitä kertyi 19. Tutkimme kaluston laatua havainnoimalla. Mitä vähemmän poikkeamapisteitä kertyy, sitä parempi kaluston laatu on.

Yhdenkään laatutekijän poikkeamapisteet eivät busseissa nousseet. Lisäksi erot liikennöitsijöiden välillä kaventuivat.

Raitiovaunuille ja metrojunille kirjattiin poikkeamapisteitä viime syksyä vähemmän

Raitiovaunut saivat keskimäärin kahdeksan poikkeamapistettä, kun syksyllä 2020 pisteiden keskiarvo oli 12. Ikkunoista ja ikkunanpielistä löytyi puutteita viime syksyä vähemmän ja istuimien kunnosta vastaavasti hieman enemmän.

Metrojunien keskimääräiset poikkeamapisteet olivat 16, kun viime syksynä pisteitä kirjattiin 19. Metrovaunuissa kirjattiin eniten poikkeamia ikkunoissa ja ikkunanpielissä sekä seinissä ja tukitangoissa.

Lähijunien keskimääräiset poikkeamapisteet olivat keväällä 193, kun viime syksynä pisteitä kirjattiin junaa kohden keskimäärin 43. Tuloksen heikkeneminen johtui lähes kokonaan siitä, että istuimet olivat epäsiistimpiä kuin aikaisemmin.

Tutkimme lähijunaliikenteessä Sm5-kalustoa, jota on kahta sarjaa. Istuimien laatupoikkeamat painottuivat lähes kokonaan vanhemman sarjan Sm5-juniin, joiden istuimet ovat kangasta, kun uudemman sarjan junien istuimet ovat nahkaa. Laatuero junasarjojen välillä kasvoi keväällä selvästi.

Tutkimuksessa oli mukana yli 4 000 kulkuvälinettä

Tutkimme keväällä 2021 yhteensä lähes 4 200 bussin ja raideliikenteen kulkuneuvon laatua. Tutkimus alkoi tammikuun puolivälissä ja jatkui toukokuun puoliväliin. Toteutimme tutkimuksen normaalisti koronasta huolimatta.

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa matkustajien kokemaa laatua. Tuloksia käytetään liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten ja liikennöitsijöiltä perittävien laatusanktioiden määrittelyyn sekä kaluston laadun kehittämiseen.

Laatumittauksia täydentävät asiakkaiden antama palaute sekä asiakastyytyväisyystutkimus. Tällä tavalla muodostuu kaluston laadusta kokonaiskuva, jota käymme liikennöitsijöiden
kanssa yhdessä säännöllisesti läpi joukkoliikenteen tason parantamiseksi.

Aloittimme kaluston laatututkimukset vuonna 2012. Sen jälkeen asiakkaiden tyytyväisyys joukkoliikennevälineiden laatuun on jatkuvasti noussut.