Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys pysyi syksyllä korkealla tasolla

Valtaosa asiakastyytyväisyystutkimuksemme vastaajista antoi myös tänä syksynä joukkoliikenteen palveluille kiitettävän arvosanan.

Syksyn 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksessamme 86 prosenttia tilaamamme joukkoliikenteen matkustajista oli liikenteeseen joko erittäin tai melko tyytyväisiä antaen sille yleisarvosanaksi 4 tai 5, kun asteikko oli 1–5.

Yleisarvosanan keskiarvo oli 4,09. Syksyllä 2020 matkustajista 90 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä ja yleisarvosanan keskiarvo oli 4,16. Yleisarvosanat laskivat kaikissa kulkumuodoissa syksyn 2020 tuloksiin verrattuna.

"Tuloksiin vaikuttivat etenkin lähiliikenteen ongelmat sekä mahdollisesti pandemian vuoksi toteutetut muut joukkoliikenteen sopeuttamisen toimenpiteet", osastonjohtaja Tero Anttila sanoo.

Joukkoliikenteen saaman yleisarvosanan perusteella tyytyväisimpiä olivat metromatkustajat, joista peräti 90 prosenttia antoi arvosanan 4 tai 5. Raitiovaunuliikenteessä tyytyväisten osuus oli 87 prosenttia,  bussiliikenteessä 86 prosenttia ja lähijunaliikenteessä 81 prosenttia. 

Liikennöinnin täsmällisyyteen oli matkustajista tyytyväisiä 78 prosenttia. Tyytyväisimpiä olivat metromatkustajat, joista 90 prosenttia antoi täsmällisyydelle arvosanan 4 tai 5. Raitiovaunuliikenteessä tyytyväisten osuus oli 84 prosenttia, bussiliikenteessä 77 prosenttia ja lähijunaliikenteessä 62 prosenttia. 

Lähijunaliikenteessä tyytyväisten osuus laski merkittävästi. Syksyllä 2020 lähijunaliikenteessä täsmällisyyteen oli tyytyväisiä 79 prosenttia matkustajista. 

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kyselytutkimuksella arkisin maanantaista torstaihin kello 6–18 ja perjantaisin kello 6–16. Tutkimusta tehtiin bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä.

Vastaukset on painotettu syksyn 2019 nousijamäärien perusteella. Kyselyyn vastasi 23 022 matkustajaa. Aineisto kerättiin 16.8. – 26.11.2021.

Lue syksyn 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksemme raportti