Kiitokset kommenteista liikennöintisuunnitelmaan

Joukkoliikennesuunnittelijamme ovat lukeneet huolella liikennesuunnitelmaan 2022-2023 tulleet kommentit ja vastaukset yleisimpiin kysymyksiin ovat nyt valmiina.

Saimme joukkoliikennesuunitelmaan 2022-2023 noin kahdeksankymmentä kommenttia. Kiitokset niistä! Huomattava osa kommenteista koski ensi vuoden elokuussa tapahtuvia muutoksia, jotka liittyvät jo aiemmin hyväksyttyihin linjastosuunnitelmiin.

Saimme palautetta muun muassa Ylästön ja Hämeenkylän tulevista bussireiteistä. Keskeisin toive oli nykyisten vaihdottomien Helsingin keskustaan ajettavien linjojen säilyttäminen.

Linjojen säilyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, koska olemme jo linjastosuunnitelmien hyväksymisestä lähtien valmistelleet uusien linjojen käyttöönottoa elokuussa 2022.

Sekä Ylästössä että Hämeenkylässä liityntäyhteydet junalle ja runkolinjojen busseille ovat jatkossa varsin tiheät.

Kymmenkunta kommenttia koski sellaisia muutoksia, joista emme olleet jo aiemmin pyytäneet palautetta linjastosuunnitelmatöiden yhteydessä. Kommenteissa pohdittiin muun muassa ratikkalinjan 7 tulevia pysäkkijärjestelyitä Töölöntullin ympäristössä sekä toivottiin Vantaalla liikennöitävän pienkalustolinjan 625 liikennöintiaikojen ja palvelualueen laajentamista.

Linjalle 7 ei ainakaan toistaiseksi ole mahdollista toteuttaa pysäkkiä Reijolankadun ja Mannerheimintien risteyksen läheisyyteen, koska uudelle pysäkille ei ole tilaa.

Linjan 625 reitti muuttuu ensi vuonna niin, että linja palvelee jatkossa Simonkylän sijaan Tarhurinpuiston aluetta. Uudella reitillä ajoaika on n. 25 – 30 minuuttia suuntaansa, mikä mahdollistaa tunnin vuorovälin yhdellä bussilla ja ruuhka-aikoina puolen tunnin vuorovälin kahdella bussilla.

Reitin pidennykset ja liikennöintiaikojen laajentaminen iltoihin ja viikonloppuihin kasvattaisivat kustannuksia merkittävästi, mihin meillä ei kireässä taloustilanteessa ole mahdollisuuksia.

Saimme myös runsaasti toiveita uusista linjoista ja palvelutason parannuksista, esimerkiksi vaihdottomista linjoista eri paikkojen välille. Näiden toiveiden toteuttamiseksi meillä ei nyt ole rahoitusta. Otamme kommentit kuitenkin talteen mahdollisia tulevia suunnitelmia varten.

Hallituksemme päättää joukkoliikennesuunnitelmasta kokouksessaan 18.1.2022.