Lähijunien kaluston laatu parani tutkimuksemme mukaan

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimuksen mukaan bussien ja metrojunien kunto ja siisteys olivat edelleen hyvällä tasolla, raitiovaunujen tulos heikkeni ja lähijunien tulos kehittyi parempaan suuntaan ennätyshuonon kevätkauden jälkeen.

Teemme kaksi kertaa vuodessa Joukkoliikenteen kaluston laatututkimuksen, jonka tulokset esitetään poikkeamapisteiden keskiarvona. Mitä vähemmän poikkeamapisteitä on, sitä parempi on kaluston laatu. Koronapandemialla saattaa olla vaikutusta tutkimuksen tulokseen, koska matkustajia on vähemmän, ja osa kalustopoikkeamista on siten voitu havaita helpommin.

Bussikaluston kunto oli edelleen hyvä

Bussikaluston tulos heikkeni hieman mutta oli edelleen hyvällä tasolla. Poikkeamapisteet nousivat ainoastaan seinien ja tukitankojen puutteiden kohdalla. Koko bussikaluston poikkeamapisteiden keskiarvo oli 14 pistettä, kun viime keväänä se oli keskimäärin 11. Uutena tutkimuksen kohteena oli kuulutuslaitteet, ja toimimattomat kuulutuslaitteet aiheuttivatkin jonkin verran poikkeamia. Liikennöitsijöiden väliset erot olivat hyvin pieniä.

Raitiovaunukaluston kunto heikkeni

Raitioliikenteen tulos heikkeni syyskaudella verrattuna viime kevääseen. Raitioliikenteen poikkeamapisteiden keskiarvo oli 43 pistettä, kun keväällä pisteiden keskiarvo oli 8. Ero kahden raitiovaunutyypin välillä kasvoi. Nivelraitiovaunuissa löytyi eniten seinien ja tukitankojen poikkeamia, mitkä ovat tyypillisesti tarroja ja töherryksiä. Articeista taas löytyi eniten istuimien kunnon poikkeamia.

Metrokaluston kunto pysyi hyvänä

Metroliikenteen tulos heikkeni hieman, mutta pysyi edelleen hyvällä tasolla. Metrojunan keskimääräiset poikkeamapisteet olivat 23, kun keväällä pisteitä kirjattiin 16. Metrossa havaittiin eniten seinien sekä tukitankojen puutteita. Erot eri metrovaunusarjojen välillä pysyivät maltillisina.

Lähijunakaluston kunto kehittyi parempaan suuntaan

Lähijunaliikenteen tulos parani molempien Sm5-junasarjojen kohdalla, ja ero näiden kahden junasarjan välillä kaventui. Lähijunien keskimääräiset poikkeamapisteet olivat 74 pistettä, kun viime keväänä pisteiden keskiarvo oli 193. Lähijunista löytyi eniten istuimien siisteyden puutteita, kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa.

Keräsimme lähes 4 000 havaintoa

Toteutimme tutkimuksen normaalisti koronasta huolimatta. Kenttätyön suorittivat ulkopuolisen tutkimuslaitoksen laaduntarkkailijat aikavälillä 16.8.-19.11.2021. Keräsimme yhteensä 3 983 havaintoa busseista, vaunuista ja junayksiköistä. Liikennemuotoja ei tulosten perusteella voi kuitenkaan vertailla keskenään, koska kalusto-ominaisuudet ja tutkittavien laatutekijöiden määrät vaihtelevat.

Hyödynnämme tutkimuksen tuloksia liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten ja heiltä perittävien laatusanktioiden määrittelyssä, sekä kaluston laadun kehittämisessä. Joukkoliikenteen kaluston laatututkimuksia olemme tehneet vuodesta 2012 alkaen.