HSL:n uusi toimintamalli tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista

Osana uutta strategiaa olemme uudistaneet myös toimintamalliamme ja organisaatiorakennettamme. Tavoitteenamme on varmistaa, että toimintamalli ja organisaatio tukevat strategian tavoitteiden toteutumista.

Joulukuussa hyväksytty strategia pyrkii vastaamaan koronan jälkeisen ajan poikkeuksellisiin haasteisiin. Asiakaslähtöinen strategiamme on kestävän kasvun ja talouden tervehdyttämisen suunnitelma, jonka päästötavoitteet tukevat jäsenkuntien ilmastotavoitteiden toteuttamista.

”Liikkumistottumukset ovat muuttuneet, ja joukkoliikenteen matkustusmäärät ovat edelleen jäljessä koronaa edeltäneestä ajasta. Lisäksi polttoaineen hinnan korotukset kurittavat talouttamme. Tehostamme toimintamallejamme ja ryhdistämme organisaatiomme 2020-luvun tarpeisiin vastaavaksi palveluorganisaatioksi, jotta voimme vastata näihin haasteisiin ja tarjota sujuvia ja kustannustehokkaita liikkumispalveluita myös jatkossa”, toimitusjohtaja Mika Nykänen toteaa.

HSL:n toimintaorganisaatio jakaantuu 1.4. lähtien kuuteen tulosalueeseen, joita johtavat HSL:n hallituksen nimeämät johtajat. Tulosalueiden alla toimii yksiköitä, joiden johdossa on toimitusjohtajan nimeämät yksikön päälliköt.

”Olemme rekrytoineet uusiin päällikkötehtäviin osaajia sekä HSL:n sisältä että ulkoa. Avoinna olleet tehtävät ovat kiinnostaneet ilahduttavasti, ja moni hyvä hakija on ollut motivoitunut rakentamaan yhä parempaa joukkoliikenteen palvelua HSL:n asiakkaille”, iloitsee Mari Flink, uuden Markkinoiden tulosalueen johtaja.

HSL:n tulosalueet ja johtajat sekä yksiköt ja yksikön päälliköt

Tutustu HSL:n strategiaan