HSL:n hallituksen päätöksiä 24.5.2022

HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 24. toukokuuta ja teki päätökset alla luetelluista asioista.

Osavuosikatsaus: Polttoaineiden hinnat ja matkustajien vähäisyys kurittivat alkuvuonna HSL:n taloutta

Matkustajamäärien hidas palautuminen ja polttoaineiden kohonneet hinnat kurittivat HSL:n taloutta vuoden 2022 tammi–huhtikuussa. Koko vuoden lipputuloja ja matkustajamääriä on edelleen haasteellista ennustaa. HSL:n joukkoliikenteessä odotetaan tehtävän tänä vuonna 298 miljoonaa matkaa, mikä on noin 25 prosenttia pienempi määrä kuin ennen pandemiaa 2019. Lipputulojen odotetaan olevan noin 20 prosenttia alle vuoden 2019 tason.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan 

 

Uuden tulospalkkiojärjestelmän hyväksyminen

HSL:n toimintaympäristö on muuttunut parin viime vuoden aikana merkittävästi. Tulospalkitseminen jaetaan kahteen toisiaan tukevaan osaan: tulospalkkio- ja kannustinjärjestelmään, jotta tulospalkitsemisella voidaan tukea lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, tuloksellista toimintaa ja yhteistyötä sekä henkilöstön sitoutumista.

Linkki pöytäkirjaan


Bussiliikenteen tarjouskilpailun 55/2022 ratkaisu: Uusi liikennöitsijä Kirkkonummelle, lisää sähköbusseja runkolinjoille

HSL kilpailutti Kirkkonummen lähibussilinjojen 918 ja 919, runkolinjojen 520 ja 530 sekä Helsingin bussilinjan 23 liikennöitsijät. Tarjouskilpailuun sisältyi velvoittava käyttövoimavaatimus, mikä edistää HSL:n päästötavoitteiden toteutumista. Valtaosa nyt kilpailutettujen linjojen busseista on sähköbusseja. HSL:n hallitus päätti kilpailun ratkaisusta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan


Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Hallitus päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja valmistella syysyhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta ryhdytään.

Linkki pöytäkirjaan