Metro-, lähijuna- ja raitiovaunukaluston kunto nousussa

Kevään 2022 tutkimuksemme joukkoliikennekaluston laadusta kertoo metro-, lähijuna- ja raitiovaunukaluston laadun noususta viime syksyyn verrattuna. Bussikaluston kunto säilyi korkealla tasolla.

Tutkimme joukkoliikenteen kaluston laatua havainnoimalla. Mitä vähemmän poikkeamapisteitä kertyy, sitä parempi kaluston laatu on.

Bussien laatupoikkeamat säilyivät samalla ennätysmatalalla tasolla kuin syksyllä 2021. Bussit saivat keskimäärin 15 poikkeamapistettä, kun syksyllä 2021 pisteitä kertyi 14. Erot eri liikennöitsijöiden välillä pysyivät pieninä.

Metrojunien keskimääräiset poikkeamapisteet olivat 18, kun viime syksynä pisteitä kirjattiin 23. Metrovaunujen poikkeamat liittyvät useimmiten ikkunoihin sekä seiniin ja tukitankoihin. Näitä poikkeamia havaittiin kaikissa kolmessa käytössä olevassa metrojunasarjassa. Poikkeamia havaittiin myös ikkunoissa ja ikkunapielissä sekä vanhimman M100 -metrojunasarjan kuulutuslaitteissa.

Lähijunaliikenteen tulos parani selvästi kevään tutkimuksessa. Lähijunien keskimääräiset poikkeamapisteet olivat keväällä 41, kun viime syksynä pisteitä kirjattiin junaa kohden keskimäärin 74. Kuten aiemminkin, poikkeamat liittyivät pitkälti istuimien siisteyteen.

Tutkimme lähijunaliikenteessä Sm5-kalustoa, jota on kahta sarjaa. Tulos kehittyi parempaan suuntaan molempien Sm5 -junasarjojen kohdalla. Istuimien siisteyden poikkeamat painottuvat vanhemman sarjan kalustoon, jossa käytetään kankaisia istuimia. Uudemmassa junasarjassa istuimet ovat nahkaiset.

Raitiovaunukaluston tulos parani suhteessa viime syksyyn. Raitiovaunut saivat keskimäärin 34 poikkeamapistettä, kun syksyllä 2021 pisteiden keskiarvo oli 43. Poikkeamien määrässä ei ollut juuri eroja nivelraitovaunujen ja Artic-vaunujen välillä. Istuimien sekä ikkunoiden kunnosta löytyi puutteita viime syksyä vähemmän, seinistä ja tukitangoista puolestaan enemmän. Tukitankojen ja seinien puutteet ovat tyypillisesti tarroja ja töherryksiä.

Tutkimuksessa oli mukana yli 4 000 kulkuvälinettä 

Tutkimme keväällä 2022 yhteensä 4 050 bussin ja raideliikenteen kulkuneuvon laatua. Tutkimus alkoi tammikuun puolivälissä ja jatkui toukokuun puoliväliin.

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa matkustajien kokemaa laatua. Tuloksia käytetään liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten ja heiltä perittävien laatusanktioiden määrittelyyn sekä kaluston laadun kehittämiseen.

Laatumittauksia täydentävät asiakkaiden antama palaute sekä asiakastyytyväisyystutkimus. Näiden avulla muodostamme kaluston laadusta kokonaiskuvan, jota käymme liikennöitsijöiden kanssa säännöllisesti läpi joukkoliikenteen tason parantamiseksi.

Aloitimme kaluston laatututkimukset vuonna 2012. Sen jälkeen asiakkaiden tyytyväisyys joukkoliikennevälineiden laatuun on jatkuvasti noussut kaikkien kulkumuotojen kohdalla.