Vastuullista liikkumista yhdessä

Rakennamme tulevaisuutta, jossa voimme kaikki liikkua entistä kestävämmin. 

Vastuullisuustyömme painottuu kestävien ja turvallisten joukkoliikennepalvelujen kehittämiseen, kestävän liikkumisen ratkaisuihin ja hiilineutraaliin joukkoliikenteeseen.

Tämä tarkoittaa muun muassa esteettömämpiä joukkoliikennepalveluita, hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähentämistä kohti nollaa ja uusia ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi. Kaiken perustana on kestävä talous ja ihmiset. 

Ihmiset tekevät muutoksen - sinä, minä, me - hyppää siis kyytiin!

Tutustu Vastuullisuusraporttiin 2023, pdf

 

Kuvituskuvassa HSL:n vastuullisuustyön kolme painopistealuetta ja teksti Visio 2030: Kestävän liikkumisen johtava toimija, mahdollistaja ja kumppani
Vastuullisuusohjelmamme koostuu kolmesta painopistealueesta: Joukkoliikenne kuuluu kaikille, Kestävän liikkumisen ratkaisuja ja Kohti hiilineutraalia joukkoliikennettä.
Kuvituskuvassa kolme junamatkustaa, joista yksi on pyörätuolin käyttäjä.

Joukkoliikenne kuuluu kaikille

Kaikilla asiakkaillamme on mahdollisuus liikkua kestävästi ja turvallisesti.

Kehitämme palveluitamme niin, että ne ovat yhdenvertaisia ja inklusiivisia sekä saavutettavia ja esteettömiä.

Parannamme edelleen matkustamisen ja työnteon turvallisuutta.

 

Kuvituskuvassa henkilö katsoo puhelintaan. Taustalla raitiovaunu, Kruunusiltojen silta sekä HSL:n sovelluksen näkymiä.

Kestävän liikkumisen ratkaisuja

Edistämme kestävää liikkumista yhdessä kumppaniemme kanssa ja turvallisesti. 

Teemme rajat ylittävää yhteistyötä.

Jätämme vahvemman kädenjäljen.

Edistämme vastuullisia kumppanuuksia ja hankintoja.

 

Kuvituskuvassa kaksi henkilöä pyöräilee kaupunkipyörällä. Taustalla sähköbussi ja tuulivoimaloita.

Kohti hiilineutraalia joukkoliikennettä

Tarjoamme päästöttömän joukkoliikenteen vuoteen 2035 mennessä.

Rakennamme hiilineutraalia tulevaisuutta.

Edistämme terveellistä ja viihtyisää kaupunkiympäristöä.

HSL:n vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme ohjaa vastuullisuustyötämme. Se kertoo painopistealueet, jota vastuullisuustyössämme erityisesti edistämme.

 

Suomen suurimpana joukkoliikenteen toimijana meillä on erityinen vastuu tehdä parhaamme kestävän liikkumisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta.

 

Vastuullisuusohjelma pohjaa strategiaamme: visionamme on olla kestävän liikkumisen johtava toimija, mahdollistaja ja kumppani.

 

Vastuullisuustyömme liittyy useaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen ja alatavoitteeseen.

Vastuullisuustyömme perustan muodostavat ihmiset muutoksentekijöinä ja kestävä talous.

Ihmiset muutoksentekijöinä

Vastuullisuustyömme perustana ovat ihmiset, jotka tekevät muutoksen. Henkilöstömme, kumppanimme ja asiakkaamme yhdessä luovat kestävää yhteiskuntaa.

Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja panostamme henkilöstömme hyvinvointiin.

Vahvistamme yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme.

Kestävä talous

Vastuullisuustyömme perustana on kestävä talous.

Olemme vastuussa sekä asiakkaillemme että jäsenkunnillemme siitä, että joukkoliikenteeseen käytetyt rahat ovat mahdollisimman hyvin käytetty alueen ja asukkaiden hyväksi.

Vastuullisuuteen panostamalla voimme saada myös taloudellista hyötyä.

Vahvistamme henkilöstömme kestävän taloudenpidon osaamista.