Strategia

Strategia teoiksi

HSL - Strategia teoiksi


HSL:n strategia 2025

Strategiaa ollaan uudistamassa syksyllä 2017. 

Nykyisen strategian tavoitteena on, että joukkoliikenne on ykkösvalinta. Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä.

Älykäs: Tarjoamme asiakkaille älykkääseen teknologiaan ja matkustuskokemusta parantavia palveluja.

Ykkösvalinta: Yhä suurempi joukko käyttää joukkoliikennettä työmatkoillaan ja vapaa-aikana. Tavoitetilassa Helsingin seudun väestönkasvuun perustuvasta liikenteen kasvusta yli puolet hoidetaan joukkoliikenteellä.

Kestävä ja turvallinen: Joukkoliikenteen laajeneva käyttö lisää liikenneturvallisuutta, vähentää liikenteen vaatimaa tilantarvetta ja liikenneväylien kulumista. Joukkoliikenne perustuu kestäviin energialähteisiin ja vähäpäästöiseen kalustoon.

Suunnannäyttäjä: Haluamme vahvistaa Helsingin seudun asemaa Euroopan parhaimpiin kuuluvana joukkoliikenteen järjestäjänä ja kehittäjänä. Kehitämme joukkoliikennettä yhteistyössä asiakkaiden sekä kotimaisten että kansainvälisten kumppaneidemme kanssa.

Viihtyisä ja tiivis kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä edellyttävät yhteistä seudullista suunnittelua ja poliittista päätöksentekoa.

Liikennejärjestelmän kehittämisen isot infrastruktuurihankkeet valmistuvat strategiakauden aikana. Ne tarjoavat merkittäviä positiivisia mahdollisuuksia joukkoliikenteen kehittämiselle ja matkustajamäärien kasvulle.

Tiiviin kaupunkirakenteen ja edistyksellisen teknologian ansiosta liikenteen hoidon kustannukset pysyvät kohtuullisina ja lippujen hinnat edullisina. Joukkoliikenteen kilpailukyky on hyvä, koska tiiviissä kaupungissa yksityisautoilu on vähemmän houkuttelevaa. Uusi kerrostalo- ja pientalorakentaminen on tiivistämisestä huolimatta viihtyisää.

Tiiviissä yhdyskuntarakenteessa toimivat matkaketjut ja eri kulkumuotojen yhteiskäyttö on sujuvaa: kävely, pyöräily, joukkoliikenne, kutsuliikenne ja liityntäpysäköinti tarjoavat toimivat liikkumisvaihtoehdot asukkaille.


Strategiset tavoitteet

Sujuvat matkat
Sujuvat matkat: Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin.

Selkeää palvelua
Selkeää palvelua: Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset liput.

Tiivis ja vetovoimainen seutu
Tiivis ja vetovoimainen seutu: Raideliikenneverkkoon perustuva liikennejärjestelmä tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa seudun vetovoimaisuutta.

Joukkoliikenne kasvuun
Joukkoliikenne kasvuun: Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn:

Vähemmän päästöjä
Vähemmän päästöjä: Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä.

Tehokasta taloutta
Tehokasta taloutta: Parannamme joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistamme koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä.


Perustehtävä ja arvot

Helsingin seudun liikenne kehittää ja tarjoaa sujuvia ja luotettavia liikkumisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. HSL:n arvot ovat yhteistyö, ympäristövastuu, asiakaslähtöisyys ja jatkuva kehittyminen.

Yhteistyö: Luotamme muihin ihmisiin ja olemme itse luottamuksen arvoisia. Olemme avoimessa ja jatkuvassa vuoropuhelussa toistemme ja eri sidosryhmien kanssa.

Asiakaslähtöisyys: Kuuntelemme asiakkaitamme ja vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin laadukkaalla, kustannustehokkaalla ja luotettavalla palvelulla.

Jatkuva kehittyminen: Katsomme eteenpäin ja kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme varmistaaksemme parhaan palvelun ja asiantuntemuksen.

Ympäristövastuu: Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon ympäristön ja jaamme avoimesti tietoa toimintamme vaikutuksista.


Henkilöstövisio 2018

Olemme innostuneita, yhteistyöhön ja kehittymiseen sitoutuneita. Teemme työmme asiakas- ja ratkaisulähtöisesti.

Tavoite 1: Kehitämme osaamistamme tavoitteellisesti ja monipuolisesti toiminnan ja tulosten parantamiseksi.

Tavoite 2: Vahvistamme esimiestyön ammattimaisuutta ja henkilöstön työyhteisötaitoja.

Tavoite 3: Teemme tuloksellista yhteistyötä työkavereiden, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.