Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
17 20.1.2014 13:57 - 14:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 13:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 20.1.2014 12:09 - 12:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 11:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
111 20.1.2014 10:45 - 11:39
Regiontrafik, linje 111 från Gäddvik, kl. 10:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 20.1.2014 09:51 - 10:41
Närtåg N mot centrum kl. 10:05, inställd. Beräknad tid: 09:47 - 10:41.
S
N 20.1.2014 09:39 - 09:58
Närtåg N från centrum kl. 09:21, inställd. Beräknad tid: 09:35 - 09:58.
S
51 20.1.2014 08:42 - 09:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 08:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 20.1.2014 08:15 - 08:55
Vanda lokaltrafik, linje 51 från Tavastby, kl. 07:55 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
650 20.1.2014 08:15 - 09:02
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 08:02 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
I 20.1.2014 08:11 - 09:05
Närtåg I kl 08:15 från Helsingfors och kl 08:43 från Dickursby , inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:06 - 09:05.
S
62 20.1.2014 07:58 - 09:11
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 08:11 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor