Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
1 24.4.2019 19:46 - 20:00
Spårvägslinje 1, Också möjliga förseningar . Orsak: tidigare störning. Plats: Kimmontie. Beräknad tid: 19:33 - 20:00.
S
1 24.4.2019 19:33 - 20:15
Spårvägslinje 1, undantagsrutt. Simcenter - Böle station - Simcenter - körs inte till Kottby. Orsak: tekniska problem. Plats: Kimmontie. Beräknad tid: 19:31 - 20:15.
S
63 24.4.2019 18:41 - 19:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 18:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66 24.4.2019 17:13 - 18:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Svedängen, kl. 17:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 24.4.2019 16:34 - 18:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 17:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 24.4.2019 16:27 - 17:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 16:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 24.4.2019 15:57 - 16:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
412 24.4.2019 15:26 - 16:19
Vanda lokaltrafik, linje 412 från Myrbacka, kl. 15:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
412 24.4.2019 15:25 - 16:10
Vanda lokaltrafik, linje 412 från Gruvsta, kl. 15:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 24.4.2019 14:07 - 15:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:07 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor