Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
78 23.4.2019 10:46 - 11:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 10:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 23.4.2019 09:08 - 10:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 09:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 23.4.2019 08:31 - 09:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 08:43 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
124K 23.4.2019 07:52 - 09:47
Esbo lokaltrafik, linje 124K från Bastvik, kl. 08:47 inställd. Orsak: personalbrist.
S
124K 23.4.2019 07:51 - 09:03
Esbo lokaltrafik, linje 124K från Hagalund, kl. 08:03 inställd. Orsak: personalbrist.
S
71 23.4.2019 07:43 - 08:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 07:53 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 23.4.2019 07:42 - 08:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 07:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
146A 23.4.2019 07:34 - 08:36
Regiontrafik, linje 146A från Stensvik, kl. 07:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
134 23.4.2019 07:25 - 08:08
Esbo lokaltrafik, linje 134 från Domsby, kl. 07:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 2 22.4.2019 23:30 - 23.4.2019 02:30
Spårvagnar 2 och 3, undantagsrutt. De båda linjerna kör i Södra Helsingfors på rutten Bulevarden-Olympiaterminalen-Salutorget. Orsak: banarbeten. Tid: 0-2.30.

Sidor

Sidor

Sidor